Thứ Năm, 18/11/2021

Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử để dùng thay Căn cước công dân?

Theo Quyết định 34/2021/QĐ-TTg, tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 có giá trị sử dụng tương đương thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do bên sử dụng dịch vụ quyết định. Bạn đã biết cách lập tài khoản này chưa?

Mục lục bài viết
  • Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là gì?
  • Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2?
  • Lưu ý gì với tài khoản định danh điện tử?

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là gì?

Theo Điều 2 Quyết định 34/2021:

3. Định danh điện tử là hoạt động thu thập, tạo lập, gắn danh tính điện tử cho cá nhân và hoạt động quản lý danh tính điện tử.
5. Ứng dụng định danh điện tử là phần mềm do Bộ Công an tạo lập phục vụ đăng ký, quản lý định danh điện tử và xác thực điện tử.
Như vậy, tài khoản định danh điện tử là tài khoản trên phần mềm của Bộ Công an dùng để xác thực danh tính cá nhân, giúp cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thuận tiện nhất là khi đi thực hiện các thủ tục hành chính dịch vụ công. 

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Như vậy, nếu như tài khoản định danh điện tử mức độ 1 chỉ là tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được so sánh, đối chiếu tự động trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì tài khoản mức độ 2 đã có độ tin cậy, chính xác hơn nhiều.

Vì đã được xác minh cụ thể nên tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 có giá trị sử dụng tương đương thẻ Căn cước công dân trong nhiều trường hợp.

dang ky tai khoan dinh danh dien tu
Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể thay thế Căn cước công dân (Ảnh minh họa)
 

Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2?

Ai được đăng ký tài khoản định danh điện tử

- Để đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng định danh điện tử trực tiếp, bạn phải là cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên;

- Nếu cá nhân chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Đối với người đã đủ 14 tuổi nhưng được giám hộ khác thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của người giám hộ.
 

Đăng ký tài khoản định danh điện tử cần khai báo thông tin gì?

Khi cá nhân đăng ký tài khoản định danh điện tử, cần khai báo những thông tin sau:

- Số định danh cá nhân; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (đối với người nước ngoài);

- Họ, tên đệm và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài);

- Số điện thoại, email.
 

Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Căn cứ Điều 6, Điều 7 Quyết định 34, cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được quy định như sau:

- Cài đặt ứng dụng định danh điện tử.

- Khai báo các thông tin gồm: Số định danh cá nhân; Họ, tên đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Số điện thoại, email.

Lúc này, hệ thống định danh và xác thực điện tử so sánh, đối chiếu tự động thông tin kê khai với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và so sánh, đối chiếu với ảnh chân dung hoặc vân tay của người đăng ký.

Nếu trùng khớp thì tạo lập tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 và gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản cho người đăng ký qua số điện thoại hoặc email đã đăng ký; người đăng ký thực hiện việc kích hoạt theo yêu cầu của Hệ thống định danh và xác thực điện tử là hoàn tất.
 

Lưu ý gì với tài khoản định danh điện tử?

Theo quy định chuyển tiếp tại Quyết định 34, đối với những tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh trước ngày 9/11/2021 thì đến trước ngày 01/01/2023 phải được xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp.

Kể từ ngày 9/11/2021 đến trước ngày 01/01/2023, nếu các Cổng Dịch vụ công quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh chưa sẵn sàng kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an thì việc tạo lập tài khoản để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tiếp tục được sử dụng danh tính điện tử do các tổ chức cung cấp định danh điện tử đã kết nối, tích hợp với Nền tảng trao đổi định danh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trên đây là hướng dẫn cách đăng ký tài khoản định danh điện tử để dùng thay Căn cước công dân. Nếu bạn còn có thêm vướng mắc, có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm