Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Bảy, 28/05/2022

Quy định của pháp luật về tiêu chuẩn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thế nào?

Trưởng thôn hay tổ trưởng tổ dân phố là những chức danh không còn xa lạ trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng quan tâm và hiểu rõ những tiêu chí, tiêu chuẩn để trở thành một trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố và những chính sách về thù lao, tiền lương mà họ được hưởng.

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, hiện nay tại khu vực tôi đang sinh sống đang tổ chức bầu trưởng thôn. Tôi muốn Luật sư giải đáp giúp tôi những tiêu chuẩn để được là trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là gì?

Và trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được hưởng lương và các chính sách như thế nào?

Chào bạn, chúng tôi xin giải đáp những thắc mắc của bạn về tiêu chí và các chính sách tiền lương, thù lao của trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố như sau:

Tiêu chuẩn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố như thế nào?

Trước hết, thôn/tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà đây là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn (Điều 2 Thông tư 04/2012/TT-BNV). Thôn/tổ dân phố chịu sự quản lý trực tiếp của xã/phường, thị trấn.

Mỗi thôn/tổ dân phố có 01 trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố (những người hoạt động không chuyên trách tại địa phương) và có thể có phó trưởng thôn (nếu thôn có trên 500 hộ gia đình)/phó tổ trưởng tổ dân phố (nếu tổ dân phố có trên 600 hộ gia đình). Theo đó, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Để trở thành trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố thì người này phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Điều 11 Thông tư 04/2012/TT-BNV, cụ thể như sau:

- Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn hoặc tổ dân phố;

- Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố phải đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; 

- Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố phải có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm, đồng thời, bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; 

- Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố phải có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm. Bên cạnh đó, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố phải có phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Như vậy, để là một trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố thì bạn cần có các phẩm chất và đạt các tiêu chí mà pháp luật đã quy định như trên.

tieu chuan truong thon


Chính sách tiền lương, thù lao của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ra sao?

Chính sách tiền lương, thù lao hoặc các khoản hỗ trợ, phụ cấp là một trong những yếu tố rất quan trọng để tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn có điều kiện phát huy hết năng lực của mình. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tìm kiếm những người xứng đáng, có đủ trình độ chuyên môn, nhiệt huyết với công việc

Điều 13 Thông tư 04/2012/TT-BNV quy định về chính sách đối với trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố như sau:

- Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố không được hưởng lương mà được hưởng phụ cấp hàng tháng;

- Mức phụ cấp hàng tháng của tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

- Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao;

- Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được biểu dương, khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; và có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật nếu không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm khuyết điểm hoặc không được nhân dân tín nhiệm.

Lưu ý:

- Nhiệm kỳ của trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là 2,5 năm, nhiệm kỳ của các phó trưởng thôn/phó tổ trưởng tổ dân phố (nếu có) cũng là 2,5 năm;

- Nếu thành lập mới thôn hoặc tổ dân phố hoặc thôn/tổ dân phố khuyết chức danh trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ định Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày thành lập mới thôn/tổ dân phố. Tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn được chỉ định sẽ bị thay thế khi cộng đồng dân cư bầu được tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn mới;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là người có thẩm quyền quyết định công nhận tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn;

- Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được bầu hoặc bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN;

Như vậy, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách tại địa phương, họ là những người không được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mà chỉ được nhận phụ cấp hàng tháng. Mức phụ cấp hàng tháng của họ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, do đó có thể có sự khác biệt về mức phụ cấp của các trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn trưởng thôn, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm