Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký tên miền trong hộ kinh doanh

Khi có thay đổi về địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email, cập nhật máy chủ DNS của tên miền, Hộ kinh doanh liên hệ với Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền để cập nhật và thông báo thay đổi thông tin đăng ký tên miền.

 

I. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền;

2. Nếu nộp hồ sơ trực tiếp, người thay mặt hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký phải xuất trình CMND/CCCD nếu là công dân Việt Nam hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài; 

Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện, phải gửi kèm bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với người nước ngoài của người thay mặt hộ kinh doanh làm thủ tục.

3. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt hộ kinh doanh thực hiện thủ tục nếu không phải là chủ hộ.

 

II. Phương thức nộp hồ sơ 

Hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký tên miền theo một trong 2 cách sau:

1. Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”; 

2. Gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”.


III. Xử lý hồ sơ

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký tên miền tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi thông tin tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” sẽ thông báo tới hộ kinh doanh kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối sẽ có thông báo nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý (1)
1 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Chi tiết căn cứ: Điều 10, Phụ lục 4