hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 08/01/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Có được sửa thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn không?

Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn sai thì liệu có sửa được hay không?

6 thông tin cơ bản của người đăng ký kết hôn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Hộ tịch 2014, Giấy chứng nhận kết hôn phải có đủ những thông tin cơ bản của hai bên nam, nữ như:

- Họ, chữ đệm và tên

- Ngày, tháng, năm sinh

- Dân tộc

- Quốc tịch

- Nơi cư trú

- Thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân.

Những thông tin này sẽ do hai bên nam, nữ cung cấp trong quá trình làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Xem hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn qua mạng tại đây.

Có được sửa thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn không?

Có được sửa thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn không?
 

Giấy chứng nhận kết hôn bị sai, sửa thế nào?

Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định, trong quá trình đăng kí hộ tịch nếu có sai sót thì công dân có quyền yêu cầu cải chính hộ tịch.

Trong đó, cải chính hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Do đó, trường hợp Giấy chứng nhận kết hôn bị sai thông tin, hai bên nam, nữ có thể yêu cầu cải chính. Thẩm quyền đăng ký cải chính do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thực hiện.
 

Thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch

Theo Điều 28 Luật Hộ tịch 2014, thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch được thực hiện như sau:

Bước 1. Người yêu cầu đăng ký cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2. Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Đồng thời, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp xã thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Xem thêm:

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Có được dùng hộ chiếu để đăng ký kết hôn không?

Chưa đăng ký kết hôn có làm giấy khai sinh cho con được không?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X