hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 19/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp 2019

Hiện nay, có 2 loại Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2, cấp cho những đối tượng khác nhau. Mỗi loại phiếu lại có thủ tục xin cấp khác nhau được quy định cụ thể trong Luật Lý lịch tư pháp 2009.

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Hiện nay, Phiếu lý lịch tư pháp só 1 được cấp cho:

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã..

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cần nộp các giấy tờ sau:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp 2019

Hướng dẫn thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp 2019

 

Nếu người xin cấp là công dân Việt Nam thì nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (nếu không có nơi thường trú). Nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú. Nếu không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Hoặc có thể cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Nếu Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cấp cho cá nhân thì thủ tục tiến hành giống xin Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và không được ủy quyền cho người khác làm thay.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X