hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 02/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Những thông tin cơ bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với mỗi thửa đất, Nhà nước luôn quy định mục đích sử dụng đất khác nhau thông qua quy hoạch. Tuy nhiên, vẫn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Khái niệm chuyển mục đích sử dụng đất đã tồn tại từ lâu. Luật Đất đai 1987, Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003 đều đã từng nhắc đến khái niệm này. Tuy nhiên, tất cả đều nhắc đến một cách sơ sài và chưa đưa ra khái niệm cụ thể về vấn đề này.

Đến khi Luật Đất đai 2013 ra đời cũng chưa có khái niệm cụ thể mà chỉ đưa ra các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, có thể hiểu chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu. Việc chuyển mục đích sử dụng đất có thể phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không.

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Luật Đất đai 2013, UBND cấp tỉnh là cơ quan có quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; UBND cấp huyện có quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân.

Tuy nhiên, trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

Những thông tin cơ bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Những thông tin cơ bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất

 

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

- Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

- Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

- Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Có 5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước nhưng vẫn phải đăng ký biến động bao gồm:

- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

- Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

- Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Xem thêm:

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước

hieuluat.vn

 

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X