Hỏi đáp pháp luật - Tư vấn pháp luật miễn phí

Hỏi đáp

Tích hợp GPLX trong CCCD gắn chip, có cần mang GPLX tham gia giao thông?

Tích hợp GPLX trong CCCD gắn chip, có cần mang GPLX tham gia giao thông?

Việc tích hợp các loại giấy tờ như bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe (GPLX) vào Căn cước công dân gắn chip (CCCD gắn chip) tạo thuận lợi cho người dân trong việc thủ tục. Vậy nếu đã tích hợp GPLX trong CCCD gắn chip, ra đường có cần mang theo GPLX bản cứng nữa không?

Văn bản luật

Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học Ban hành: 06/06/2028 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 Ban hành: 19/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 54/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao Ban hành: 17/08/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng Ban hành: 15/08/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 7) Ban hành: 15/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 12/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Ban hành: 15/08/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 53/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Ban hành: 12/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5540/SYT-VP của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường truyền thông về sự cần thiết và hiệu quả của tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở trẻ em Ban hành: 12/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 5539/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng công tác thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình hiện nay Ban hành: 12/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Ban hành: 12/08/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về