Hỏi đáp pháp luật - Tư vấn pháp luật miễn phí

Thông báo: website vanbanluat.com được chuyển sang hieuluat.vn từ ngày 12/11/2021

Hỏi đáp

Có những loại tội phạm công nghệ cao nào? Mức phạt tù ra sao?

Có những loại tội phạm công nghệ cao nào? Mức phạt tù ra sao?

Trong thời đại công nghệ 4.0, tình hình tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự xã hội, đời sống và kinh tế của người dân. Có không ít người đã trở thành nạn nhân của hành vi phạm tội này mà không biết phải “kêu” ở đâu.

Văn bản luật

Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Ban hành: 26/11/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 25/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Ban hành: 26/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Ban hành: 23/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 19/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Ban hành: 23/11/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3909/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 23/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Phương án 263/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 23/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 632/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã Ban hành: 21/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3995/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh các huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 20/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 145/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống COVID-19 Ban hành: 19/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4095/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) Ban hành: 19/11/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về