hieuluat

Công văn 3602/VPCP-KGVX tăng cường quản lý, kiểm soát khí N2O

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3602/VPCP-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày ban hành:07/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh trật tự
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  _________

  Số: 3602/VPCP-KGVX

  V/v Tăng cường quản lý, kiểm soát khí N2O

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Bộ Công an;

  - Bộ Công Thương;

  - Bộ Y tế;

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

   

  Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Công an tại văn bản số 492/BCA-C04 ngày 17 tháng 2 năm 2020 và ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số 1883/BCT-HC ngày 18 tháng 3 năm 2020), Y tế (văn bản số 1140/BYT-MT ngày 10 tháng 3 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 1112/BTP-PLHCHS ngày 27 tháng 3 năm 2020), Tài chính (văn bản số 3379/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 3 năm 2020) về việc quản lý, kiểm soát khí N2O (còn gọi là khí cười), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, có ý kiến như sau:

  1. Bộ Y tế quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng khí N2O trong lĩnh vực y tế; nghiên cứu, đánh giá tác động của việc sử dụng khí N2O đối với sức khỏe con người để cung cấp cho các cơ quan truyền thông và kiến nghị các biện pháp quản lý, kiểm soát phù hợp.

  2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng khí N2O; khẩn trương rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan để thống nhất biện pháp quản lý, quy định đầy đủ hành vi vi phạm và chế tài xử phạt hành chính bảo đảm tính răn đe.

  3. Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi giải thích từ ngữ về Chất hướng thần trong quá trình xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) để có cơ sở bổ sung khí N2O và các chất tương tự vào danh mục các chất ma túy và tiền chất trong Nghị định của Chính phủ; chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quản lý địa bàn, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh khí N2O; đôn đốc, phối hợp với các Bộ, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ trên, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

  - Bộ Tư pháp;

  - BCA: C04;

  - UBND TP Hà Nội;

  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐTCP, các Vụ: PL, CN;

  - Lưu: VT, KGVX (3). CĐ

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

  Nguyễn Sỹ Hiệp

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X