Kế hoạch 47/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP phòng, chống tội phạm Tp.Hà Nội 2014

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:47/KH-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Vũ Hồng Khanh
  Ngày ban hành:04/03/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/03/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh trật tự
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------
  ---------
  Số: 47/KH-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  --------------
  Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

   
  KẾ HOẠCH
  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09/1998/NQ-CP NGÀY 31/7/1998
  CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
   TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014
   
   
  Thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 6/9/2012 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2014 như sau:
  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
  1. Mục tiêu:
  - Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm nhằm làm chuyển biến cơ bản mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tội phạm, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
  - Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung phát hiện, triệt xoá các băng nhóm tội phạm có tổ chức; Tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm kinh tế, tham nhũng; Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường... Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; chấp hành nghiêm pháp luật, không để xảy ra oan sai; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.
  2. Yêu cu: Phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đồng thời xác định rõ, cụ thể nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp... để đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.
  II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
  1. Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm tội phạm nghiêm trọng so với năm 2013; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%; điều tra khám phá án hình sự chung đạt trên 75%, án hình sự rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; Không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Kết thúc điều tra 80% tổng số án thụ lý điều tra; Điều tra, truy tố, xét xử 860 vụ án điểm;
  2. Án kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, công nghệ cao phát hiện xử lý nhiều hơn năm 2013, phấn đấu thực hiện điều tra, khám phá 1.500 vụ vi phạm và phạm tội về kinh tế, 2.500 vụ phạm tội về ma túy, 1.450 vụ vi phạm và phạm tội về môi trường, 120 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao. Giảm từ 3% - 5% các loại tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm nghiêm trọng trong độ tuổi vị thành niên. Bắt, vận động đầu thú 1.000 đối tượng có quyết định truy nã, giảm 10% số đối tượng truy nã ở ngoài xã hội; Lập hồ sơ đề nghị Tòa án ra quyết định đưa 500 đối tượng vào Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng và 1.900 hồ sơ đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  3. Giảm từ 2% đến 3% tỷ lệ tái phạm tội trong số phạm nhân được đặc xá, mãn hạn tù, ít nhất 80% số đối tượng vi phạm pháp luật hình sự, người được đặc xá tha tù, được các tổ chức, đoàn thể xã hội bảo lãnh, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục tiến bộ tại cộng đồng dân cư.
  4. Giảm ít nhất 1% số người tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính so với năm 2013. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, khởi tố, đình chỉ, tạm đình chỉ, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai nghiêm trọng hoặc bỏ lọt tội phạm.
  5. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; không để can phạm, phạm nhân trốn;
  III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  1. Công tác chỉ đạo, điều hành
  - Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị quyết số 63/2013/QH13, ngày 27/11/2013 của Quốc Hội khóa XIII về "Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm"; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025 định hướng đến năm 2030; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2014; đánh giá giữa kỳ và đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình mục quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người... Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị 09-CT/TW 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 37 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...
  - Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Hà Nội; Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố và các quận huyện, thị xã nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm.
  - Nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Quy chế phối hợp với các Bộ, ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
  - Tích cực đẩy mạnh phối kết hợp liên ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nhất là ở các tuyến, địa bàn phức tạp, địa bàn giáp ranh; Chú trọng lồng ghép Chương trình phòng, chống tội phạm gắn với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dng đời sống văn hóa", "Xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa"...
  2. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm
  - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", cuộc vận động "Toàn dân tham gia phong trào tự phòng - tự quản về ANTT", tham gia phát hiện, tố giác tội phạm... phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả các mô hình "Câu lạc bộ phòng, chng tội phạm, giữ gìn ANTT", mô hình "Cụm liên kết an toàn về ANTT" với 8 tỉnh giáp ranh. Đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh, hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.
  - Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo đảm an ninh trật tự. Duy trì và nhân rộng mô hình có hiệu quả như: Phong trào quần chúng tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phong trào tự phòng, tự quản... Tổ chức các hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.
  - Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là trên các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng cháy chữa cháy; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý dân cư...
  - Nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự, công tác giáo dục văn hóa, dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam; công tác đặc xá, tha tù nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân, điều kiện, phát sinh, phát triển tội phạm; phối hợp các cấp chính quyền, nhất là các cơ sở nhằm tăng cường quản lý, giáo dục người đặc xá, chấp hành xong án phạt tù về địa phương, tạo điều kiện để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 21/3/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
  3. Thực hiện có hiệu quả công tác đu tranh chống tội phạm
  - Tăng cường các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ, gắn với phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác nghiên cứu chiến lược, dự báo tình hình tội phạm. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm; các nghiên cứu khoa học và công nghệ khoa học vào công tác phòng, chống tội phạm.
  - Tổ chức rà soát, điều tra cơ bản về địa bàn, đối tượng liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về tội phạm, trọng tâm là đấu tranh với tội phạm có tổ chức, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; tội phạm côn đồ, hung hãn; các đường đây ma túy lớn; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường... xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê cho tội phạm...
  - Nâng cao chất lượng, tỷ lệ điều tra, khám phá, xử lý các vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ đã đề ra; tập trung điều tra, xử lý nhanh các vụ án lớn, nghiêm trọng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt là các vụ án lớn, gây bức xúc trong dư luận, nâng cao chất lượng truy tố, xét xử tội phạm, hạn chế tình trạng oan sai.
  - Tăng cường biên chế và bố trí đủ lực lượng cho cảnh sát phòng, chống tội phạm nhất là đối với cấp quận, huyện, xã, phường, chú trọng các phường xã, thị trấn trọng điểm về ANTT. Quan tâm củng cố, xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, chuyên môn cho lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, nhằm phát huy hiệu quả của các lực lượng này tại cơ sở.
  - Đầu tư trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm.
  4. Rà soát hệ thống các văn bản pháp quy, cơ chế chính sách về phòng, chống tội phạm của Hà Nội đã ban hành trong những năm qua, để tham mưu, xây dựng ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi một số văn bản cũng như cơ chế, chính sách, chế độ công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác quản lý người sau thi hành án phạt tù cho phù hợp với thực tiễn trên địa bàn Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cơ sở thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
  Thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế và nghĩa vụ quốc tế trong phòng, chống tội phạm. Tăng cường mở rộng quan hệ phối hợp với các tỉnh thành phố, đặc biệt là các tỉnh thành giáp ranh Hà Nội trên mọi phương diện trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác trao đổi thông tin, hoạt động phối hợp với các tỉnh, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
  5. Bố trí nguồn lực
  - Bố trí đảm bảo nguồn vốn được bố trí đủ theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2013­ - 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  - Tăng cường quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống tội phạm; chủ động phân cấp quản lý ngân sách phục vụ công tác phòng, chống tội phạm: Ngân sách Thành phố phục vụ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, dự án của Thành phố. Ngân sách huy động của quận, huyện, xã, phường, thị trấn phục vụ nhiệm vụ mục tiêu và các hoạt động phòng, chống tội phạm của địa phương.
  - Chủ động huy động và bố trí thêm nguồn lực từ ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm.
  IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
  1. Công an Thành phố
  - Làm tốt chức năng là cơ quan thường trực, nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính Phủ. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện và sơ tổng kết các nội dung thực hiện Nghị quyết 09 và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.
  - Chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2013-2015.
  - Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cấp, các ngành khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý xã hội, quản lý kinh tế, không để tội phạm lợi dụng.
  - Thường xuyên tổ chức mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường...nâng cao chất lượng, điều tra, khám phá, xử lý các vụ phạm pháp hình sự. Phối hợp với các ngành chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, đối tượng tù tha, đặc xá tại gia đình và cộng đồng dân cư.
  2. Bộ Tư lệnh Thủ đô: Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô. Chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên có kế hoạch phối hợp lực lượng trong phòng, chống các loại tội phạm ở địa bàn nơi đơn vị đóng quân; quản lý chặt chẽ vũ khí, công cụ hỗ trợ được cấp phát, không để mất cắp, thất lạc; chịu trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng trong các ngành, các cơ quan đơn vị và thu hồi các loại vũ khí quân dụng tàng trữ, sử dụng trái phép. Phối hợp với công an Thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; các quy chế phối hợp giữa các lực lượng thuộc Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô về phòng, chống tội phạm.
  3. Sở Tư pháp Thành phố
  - Phối hợp với các sở, ngành rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
  - Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý ở phường, xã; tổ chức rà soát, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên tại cơ sở góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân phát sinh tội phạm do mâu thuẫn trong nhân dân; quản lý hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, cho nhận con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.
  4. Sở Thông tin và truyền thông: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, định hướng công luận thông qua hoạt động giao ban báo chí. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng Thành phố đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật; biểu dương khen ngợi, khích lệ các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.
  5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Có trách nhiệm quản lý giáo dục học sinh trong các trường học, đưa nội dung giáo dục pháp luật và các quy định bảo vệ an ninh trật tự vào chương trình giáo dục phù hợp cho từng cấp học. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai kế hoạch phối hợp với công an cơ sở tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ tốt ANTT bên trong và ngoài nhà trường; Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.
  6. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và du lịch, tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, nhất là kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar ca nhạc, không để hình thành các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, mại dâm gây dư luận xấu trong nhân dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các cấp để quản lý, hướng dẫn người nước ngoài đến tham quan du lịch đảm bảo an toàn.
  7. SCông thương Thành phố, Cục Hải Quan: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 127 Thành phố triển khai, thực hiện kế hoạch, chương trình phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm sở hữu công nghiệp... trên địa bàn Thành phố; Phối hợp với Công an Thành phố, Chi cục quản lý thị trường Thành phố và các ngành hữu quan kiểm tra chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại...
  8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Chủ trì cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với những người có công, bị thương, phơi nhiễm HIV, hy sinh trong phòng, chống tội phạm; triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp các Trung tâm chữa bệnh GDLĐXH, và quản lý sau cai; xây dựng cơ chế quản lý giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người sau cai ở cộng đồng, nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng…
  9. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính: Phối hợp với Công an Thành phố tổ chức quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm; bố trí đủ kinh phí thực hiện các Dự án của chương trình. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định, chế độ định mức, theo các Thông tư, Nghị định để thực hiện đúng chương trình mục tiêu, tránh lãng phí. Hướng dẫn thực hiện phân cấp ngân sách bảo đảm bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua bán người, nhất là cấp quận, huyện, xã phường.
  10. Các Sở, ban, ngành thành viên khác của Ban Chỉ đạo 138/TP:
  - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trí về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới"theo chức năng nhiệm vụ được giao.
  - Thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho cán bộ tại cơ quan, đơn vị mình.
  - Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo quy định. Chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.
  11. UBND các quận, huyện, thị xã:
  - Quán triệt, chỉ đạo thực nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết 09/CP và Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015; Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 07/3/2011, Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị.
  - Các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và là tiêu chí để đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.
  12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố
  - Phối hợp với Công an Thanh phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm;
  - Chủ trì, xây dựng, triển khai Dự án 6 " Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm" trên địa bàn Thành phHà Nội.
  - Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, thực hiện lồng ghép với cuộc vận động "Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xây dựng khu dân cư, phường xã không có tội phạm, không có tệ nạn và tội phạm ma túy". Tổ chức sơ kết mô hình chỉ đạo điểm về phòng, chống tội phạm.
  13. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao đng, Hội Nông dân Thành phố: Phối hợp với Công an thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch đã ký kết về phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm trong các cấp hội, đoàn thể. Duy trì và củng cố các hoạt động thu hút cán bộ, hội viên tham gia phòng, chống tội phạm.
  14. Đnghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố:
  - Tập trung chỉ đạo làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, gắn hiệu quả công tác của ngành với hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác Tư pháp và cải cách tư pháp.
  - Phối hợp với cơ quan điều tra giải quyết các vụ án trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh; Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án gây bức xúc dư luận quần chúng. Tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử án điểm, xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về pháp luật trong nhân dân và răn đe phòng ngừa tội phạm.
  - Tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, theo đó: Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp nhằm "Tăng cường trách nhiệm công tố với hoạt động điều tra", " Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa"; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
  - Đẩy nhanh tiến độ va nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đảm bảo không để quá hạn luật định, phấn đấu không để xảy ra việc kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm; hạn chế tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.
  - Thực hiện hiệu quả công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm phục vụ công tác dự báo tình hình, đề ra các chủ trương chính sách trong phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình mới.
  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Định kỳ (6 tháng, 01 năm, hoặc đột xuất) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Thành phố (qua Công an thành phố - PV11) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.
  2. Giao Công an Thành phố là cơ quan thường trực có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị, địa phương. Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định; đồng thời tham mưu cho UBND Thành phố kịp thời khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ./.
   

   Nơi nhận:
  - BCĐ 138/CP;
  - Bộ Công an;
  - Thường trực: TU, HĐND TP;
  - Chủ tịch
  UBND TP;
  - C
  ác PCT UBND TP;
  - V
  11, TCV1 (BCA);
  - UBMTTQ TP và các đoàn thể;
  - Các S
  , ban, ngành, thành viên BCĐ TP;
  - UBND các quận, huyện, thị xã;
  - Báo HNM, Đài PTTH Hà Nội;
  - Cổng TTĐT UBNDTP;
  - VPUBTP: CVP, PCVP; phòng CV: NC,VX, TH;
  - Lưu: VT, NC
  Đà, PV11Vân (CAHN).
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Vũ Hồng Khanh

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 47/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP phòng, chống tội phạm Tp.Hà Nội 2014

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:47/KH-UBND
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:04/03/2014
  Hiệu lực:04/03/2014
  Lĩnh vực:An ninh trật tự
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Vũ Hồng Khanh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới