hieuluat

Quyết định 634/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:591&592-05/2020
  Số hiệu:634/QĐ-TTgNgày đăng công báo:22/05/2020
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:13/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:An ninh trật tự, Tư pháp-Hộ tịch
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  __________

  Số: 634/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

  ___________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 1417/BCA-V01 ngày 23 tháng 4 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NC (2) DTH.

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   
   

   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  CHƯƠNG TRÌNH

  Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

  (Kèm theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  _____________

   

  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục tiêu, yêu cầu chung

  - Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án đã đề ra trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (sau đây viết gọn là Nghị quyết số 96/2019/QH14), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

  - Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

  2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

  - Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số vụ án khởi tố. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

  - Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền để xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giám định tư pháp, khắc phục tình trạng chậm trễ, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

  - Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, các vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

  - Giảm số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm; giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của cơ sở giam giữ. Khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng vụ án, người dưới 18 tuổi với người trên 18 tuổi; không để người bị tạm giữ, tạm giam trốn. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hạn chế số người bị kết án phạt tù trốn, các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ.

  - Nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

  II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

  1. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 96/2019/QH14 gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp... Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác này. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi để xảy ra tội phạm tăng, phức tạp, hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

  2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp, bảo đảm các quy định mới được thi hành kịp thời, thống nhất, bảo đảm chất lượng.

  3. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

  - Gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động.

  - Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm về an ninh, trật tự ở cơ sở, như: “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”...; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kịp thời động viên, khen thưởng người có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

  - Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người nghiện ma túy...

  - Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội.

  4. Đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật

  - Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm về môi trường... Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

  - Tăng cường công tác phát hiện, điều tra các vụ án tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; chủ động triển khai các giải pháp thu hồi tối đa tài sản tham nhũng và phòng ngừa các đối tượng bỏ trốn và tẩu tán tài sản; tăng cường hoạt động tương trợ tư pháp và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tại sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng.

  - Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới, nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong phối hợp trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế.

  - Thường xuyên rà soát xác định các địa bàn trọng điểm về tội phạm và trật tự, an toàn xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân ở cơ sở để thực hiện chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; không để hình thành "điểm nóng", phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

  5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội

  - Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc áp dụng các biện pháp bắt người, tạm giữ, tạm giam và các biện pháp điều tra khác; không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra; không "hành chính hóa" hành vi phạm tội hình sự. Thường xuyên rà soát, xác minh các vụ án tạm đình chỉ điều tra, vụ việc tạm đình chỉ giải quyết để xác định căn cứ phục hồi điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quan tâm thực hiện công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý điều tra viên, cán bộ điều tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  - Chủ động nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, nhất là công tác giám định tư pháp; nâng cao tính chủ động của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện thẩm quyền tố tụng do luật định. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và viện kiểm sát, tòa án trong điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

  - Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Tạo điều kiện thuận lợi cho người giám hộ, người bào chữa, trợ giúp pháp lý tham gia hoạt động tố tụng hình sự theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, yêu cầu bồi thường kéo dài nhiều năm. Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan, sai theo quy định của pháp luật.

  6. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý con dấu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất phóng xạ, hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm; có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt an ninh nguồn nước...; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; sửa đổi, bổ sung quy định về thống kê tai nạn giao thông để phản ánh đúng tình hình thực tế.

  7. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thi hành án

  - Triển khai thi hành nghiêm Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; giảm trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ. Nâng cao năng lực Cơ quan Thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện nhằm bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại và thi hành các hình phạt khác ngoài hình phạt tù. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng trong giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tước một số quyền công dân, người bị thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

  - Bảo đảm việc phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tăng cường các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế thi hành án. Kiên quyết áp dụng các biện pháp để truy tìm tài sản, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng để bảo đảm thi hành án. Xử lý trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp không chấp hành án hành chính nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

  8. Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, nhất là các nước có chung đường biên giới, các nước trong Cộng đồng ASEAN, các nước có nhiều người Việt Nam sinh sống hoặc có nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam; thực hiện tốt các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án theo quy định pháp luật.

  9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nghiên cứu kiện toàn tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm. Xây dựng cơ chế, phân bổ biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cho các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Xây dựng lộ trình, kế hoạch bố trí kinh phí bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án các cấp. Trước mắt, tập trung nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp; bố trí kinh phí đầu tư cho trụ sở các cơ quan tư pháp, cơ sở giam giữ đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc quá tải. Quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

  III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật chủ động rà soát, tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thi hành án; thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược, đề án, dự án, văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công; thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong giám định tư pháp, khắc phục tình trạng chậm trễ trong công tác giám định theo vụ, việc; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

  1. Bộ Công an

  - Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương nêu trong Chương trình này. Định kỳ hằng năm xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định.

  - Tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo hành lang pháp lý cần thiết phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án hình sự. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan truyền thông triển khai hiệu quả các hoạt động phòng ngừa xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo tăng cường năng lực cho Công an xã, phường, thị trấn góp phần nắm và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở.

  - Tham mưu Chính phủ tổng kết các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người để điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình mới.

  - Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác trong phòng, chống các loại tội phạm. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra; nghiên cứu sửa đổi, ban hành quy định, hướng dẫn việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ để phản ánh đúng tình hình thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

  - Chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, các biện pháp bắt, giam, giữ, điều tra xử lý tội phạm. Chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, các vụ án kinh tế, tham nhũng; kịp thời truy tìm, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt. Nắm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

  - Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, công tác quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định. Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị hại theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý người thi hành công vụ vi phạm theo thẩm quyền.

  - Tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, nhất là số vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

  - Thực hiện nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  2. Bộ Quốc phòng

  - Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và nhiệm vụ quốc phòng và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm.

  - Phối hợp với lực lượng Công an, cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, trên biển theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự theo thẩm quyền.

  3. Bộ Tư pháp

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp theo nhiệm vụ được giao. Định kỳ hằng năm xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình, kết quả công tác thi hành án theo quy định.

  - Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa nền tư pháp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, đề án cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; tổ chức thi hành tốt các chính sách hình sự mới; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đặc biệt là lĩnh vực luật sư.

  - Tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết bồi thường, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Tập trung nghiên cứu giải pháp tăng cường nhận thức pháp luật, qua đó phòng ngừa vi phạm pháp luật dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các giải pháp tăng cường công tác phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước.

  - Tham muư Chính phủ chỉ đạo các giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám định tư pháp, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác giám định tư pháp, định giá theo vụ việc mà cơ quan tố tụng trưng cầu, đặc biệt đối với các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng.

  - Chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu về công tác thi hành án dân sự, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự, bảo đảm thi hành án đúng pháp luật, đúng thời hạn, nhất là đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, hành chính. Theo dõi tổng hợp và hướng dẫn cụ thể việc thống kê các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự.

  - Chủ trì theo dõi, tổng hợp công tác xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; thực hiện nghiêm công tác báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính hằng năm, phục vụ Chính phủ báo cáo Quốc hội; khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  4. Bộ Công Thương

  Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý thị trường góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, đo lường, giá và các hành vi gian lận thương mại khác, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tăng cường công tác quản lý chất phóng xạ, hóa chất độc hại, nguy hiểm, vật liệu nổ công nghiệp.

  5. Bộ Xây dựng

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng, tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, chủ động phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

  6. Bộ Giao thông vận tải

  Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung, các tuyến đường sắt, đường bộ; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải gắn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các vi phạm. Rà soát cơ sở, kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với các địa phương xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là tại các “điểm đen” về tai nạn giao thông.

  7. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trường học và người học, xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong quản lý, giáo dục người học trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao giáo dục đạo đức, lối sống ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa, kỹ năng sống, khả năng lập nghiệp cho người học. Tăng cường nắm bắt thông tin, sàng lọc, phát hiện sớm người học có nguy cơ vi phạm pháp luật, phạm tội. Đổi mới công tác tuyên truyền về vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

  8. Bộ Thông tin và Truyền thông

  Tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án. Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo chí quản lý có hiệu quả thông tin trên không gian mạng, bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng để gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự.

  9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể liên quan chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp hướng dẫn xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không để sơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

  10. Bộ Y tế

  Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, vi phạm về an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

  11. Bộ Tài chính

  Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế. Chỉ đạo lực lượng Hải quan triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát Hải quan; chủ trì, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, trốn thuế; thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

  Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu với Chính phủ có lộ trình, kế hoạch bố trí kinh phí để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cơ quan tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án; nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp, nhất là các thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư trụ sở các cơ quan tư pháp, cơ sở giam giữ đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc quá tải bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tạo các điều kiện cần thiết để Tòa án nhân dân tối cao triển khai Đề án Tòa án điện tử.

  12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm cho các dự án phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án theo quy định của Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn.

  13. Bộ Khoa học và Công nghệ

  Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, đo lường và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác. Xây dựng và triển khai các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để thiết kế, chế tạo thiết bị, phát triển công cụ, xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm ma túy.

  14. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, chủ động xử lý các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp với Bộ Công an trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí về an ninh, trật tự trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

  15. Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực phụ trách, nhất là các vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, xây dựng, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi trên sông, biển; các vi phạm về đất đai... Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước.

  16. Bộ Nội vụ

  Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ. sắp xếp bộ máy tư pháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phân bổ biên chế cho các cơ quan tư pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  17. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực trên cơ sở giới, an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người đã chấp hành xong án phạt tù, người bị mua bán trở về, người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm.

  18. Bộ Ngoại giao

  Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, truy nã, hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, chuyển giao người bị kết án phạt tù và dẫn độ... Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm tốt công tác bảo hộ công dân, tăng cường tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

  19. Thanh tra Chính phủ

  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm toán chuyên đề đối với các dự án liên quan đến đất đai, đầu tư công, các công trình trọng điểm quốc gia; thanh tra, kiểm toán đột xuất đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thua lỗ, thất thoát lớn tài sản... Khi phát hiện các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm có phương án, biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Định kỳ hằng năm xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

  20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Nghiên cứu, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; rà soát khắc phục triệt để các sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Có giải pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án.

  21. Ủy ban Dân tộc

  Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

  22. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  - Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Phối hợp với các bộ, ngành chức năng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác thi hành án tại địa phương theo quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức có sai phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

  23. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất, hiệp thương với các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Công an rà soát, ký kết quy chế phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh, lên án hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò của Nhân dân, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

  24. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác với Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án. Phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh; dự báo tình hình, đưa ra các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm tội giảm thiểu tối đa tác hại của tội phạm gây ra.

  25. Đề nghị Kiểm toán Nhà nước tăng cướng công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm có liên quan đến hoạt động kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay và cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Bộ Công an có trách nhiệm tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chương trình này. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình; định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

  2. Kinh phí triển khai thực hiện Chương trình bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, ngành, địa phương.

  3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình. Định kỳ hằng năm có báo cáo kết quả và gửi Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ theo lĩnh vực để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tại các kỳ họp cuối năm./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13
  Ban hành: 27/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
  Ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực: 15/08/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  Ban hành: 25/10/2017 Hiệu lực: 25/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám
  Ban hành: 04/01/2019 Hiệu lực: 20/02/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
  Ban hành: 25/04/2019 Hiệu lực: 25/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 41/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án
  Ban hành: 27/11/2019 Hiệu lực: 27/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
  Ban hành: 17/04/2020 Hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 634/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:634/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:13/05/2020
  Hiệu lực:13/05/2020
  Lĩnh vực:An ninh trật tự, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:22/05/2020
  Số công báo:591&592-05/2020
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X