hieuluat

Chỉ thị 22/CT-UBND Hà Nội về thực hiện kỷ luật đối với cán bộ, công chức dịp Tết Nguyên đán

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:22/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Sỹ Thanh
  Ngày ban hành:22/12/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:22/12/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PH HÀ NỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 22/CT-UBND

  Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

   

   

   

  CHỈ THỊ

  Về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

  ________________

   

  Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/Tngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố; thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương ý thức trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:

  1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; ý thức trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện một trong ba khâu đột phá của Thành phố được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

  a) Đối với Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn:

  - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các quy định của Đảng và Nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, của người đứng đầu nói đi đôi với làm, gn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở.

  - Xây dựng và triển khai ngay chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 theo hướng chỉ rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị trực thuộc; xác định rõ tiến độ, kết quả; cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 đúng tiến độ, chất lượng.

  - Tiếp tục rà soát, thống kê, xây dựng các quy trình giải quyết công việc nội bộ ngoài thủ tục hành chính, gồm quy trình giải quyết công việc của từng cơ quan và quy trình liên thông giữa các cơ quan hành chính thuộc Thành phố, triển khai có hiệu quả từng phương án ủy quyền thủ tục hành chính và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND Thành phố.

  - Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc thứ bậc hành chính, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên; chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ng dng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính.

  - Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2023; tổ chức kiểm tra thường xuyên, tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

  - Tiếp tục triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, coi đây là một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

  - Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng tháng; đánh giá đúng năng lực của cán bộ làm cơ sở sp xếp, điều chuyn, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm đ nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản cán bộ năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

  b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

  - Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; xây dựng lịch công việc hàng tun, tự đánh giá hàng tháng, kiểm điểm định kỳ theo quy định.

  - Chấp hành nghiêm quy định về giờ làm việc; các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn tác phong văn hóa giao tiếp, hội họp. Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú của thành phố Hà Nội.

  - Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ; nghiêm cấm lợi dụng chức quyền, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

  2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố, đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

  - Khn trương hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương theo chương trình công tác năm 2022 và theo phân công của Thành phố, Trung ương; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nht các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã, hội đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội năm 2022, nhất là nhiệm vụ trên các lĩnh vực trọng tâm của Thành phố; hoàn thành tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/01/2023 (ưu tiên tổ chức hội nghị bng hình thức trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết).

  - Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương vui xuân, đón Tết; quan tâm hỗ trợ các đối tượng khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt trong và ngoài địa phương; vận động các cá nhân, tổ chức, đoàn thể tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên.

  - Trong kỳ nghỉ lễ đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán, các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực Tết, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy, n; kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết.

  - Ngay sau kỳ nghỉ lễ năm mới và Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đu năm; khẩn trương triển khai công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng công việc chuyên môn, đảm bảo hoạt động thường xuyên ngay sau kỳ nghỉ lễ. Tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng xe công, thời giờ làm việc, đặc biệt tại Bộ phận tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động kiểm soát việc uống rượu, bia; thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông; không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức, các hoạt động mê tín dị đoan; gương mẫu và vận động gia đình, người thân vui đón Tết với tinh thần thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sng văn minh, truyền thng văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của Thủ đô.

  3. Giao nhiệm vụ đối với một số cơ quan, đơn vị

  a) Văn phòng UBND Thành phố

  - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố việc chấp hành Quy chế làm việc của UBND Thành phố của các cơ quan, đơn vị.

  - Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố thông qua “Hệ thống Quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao” đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả với tập thể UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban hàng tháng.

  b) Sở Nội vụ

  - Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ của Thành phố năm 2023; tiến hành kiểm tra ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Qua đó, tham mưu kịp thời việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt các trường hợp tiêu cực liên quan đến việc giải quyết công việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

  - Phối hợp Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố quyết định xếp loại hàng tháng đối với các sở, ban, ngành Thành phố và tương đương, đảm bảo thực chất, hiệu quả.

  - Tham mưu xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị không hoàn thành hoặc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ Thành phố giao.

  c) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị: phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, đưa tin những đin hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phản ánh những hành vi, biu hiện tiêu cực, gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Thành phố.

  Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Chỉ thị này, chủ động tổ chức triển khai nghiêm túc, định kỳ báo cáo kết quả, lồng ghép trong Báo cáo CCHC định kỳ hàng quý, 6 tháng, cuối năm./.

   

  Nơi nhận:
  - BCĐ CCHC của Chính phủ; để báo cáo
  - VP Chính phủ; để báo cáo
  - Bộ Nội vụ; để báo cáo
  - Thường trực Thành ủy; để báo cáo
  - Thường trực HĐND TP; để báo cáo
  - Chủ tịch, các PCT UBND TP;
  - Các sở, ban, ngành TP;
  - UBND các quận, huyện, thị xã;
  - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP;
  - Đài PTTH HN; các Báo: HNM, KT&ĐT;
  - VPUBTP: CVP, các PCVP;
  Các phòng: NC, TKBT, TH, HCTC;
  - Lưu: VT, NC(B), SNV(H
  i).

  CHỦ TỊCH
  Trần Sỹ Thanh

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Chỉ thị 17-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố
  Ban hành: 02/12/2022 Hiệu lực: 02/12/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X