hieuluat

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND Ninh Thuận bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí với cán bộ không chuyên trách ở xã

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X