hieuluat

Thông báo 1623/TB-VKSTC thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1623/TB-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Tăng Ngọc Tuấn
  Ngày ban hành:27/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
  TỐI CAO

  _______

  Số: 1623/TB-VKSTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

  ___________

   

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) thông báo việc tuyển dụng công chức cho VKSND cấp tỉnh theo Kế hoạch số 1621/KH-VKSTC ngày 27/10/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, cụ thể như sau:

  1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 18 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND cấp tỉnh.

  2. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

  2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

  - Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

  - Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi.

  - Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ;

  - Có phẩm chất đạo đức tốt;

  - Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên;

  * Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

  - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  2.2. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

  - Có trình độ Cử nhân luật trở lên;

  - Đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát.

  - Đã được VKS địa phương sơ tuyển.

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

  3. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận phiếu và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

  a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) vào một vị trí việc làm; Phiếu sơ tuyển; 01 bản sao bằng Cử nhân luật trở lên; chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát (đối với thí sinh không phải là sinh viên viên trường Đại học Kiểm sát Hà Nội) đúng vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

  b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại trường Đại học kiểm sát Hà Nội (Phòng Tổ chức - hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu phiếu được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì). Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải đính kèm với bản Thông báo này trên trang thông tin điện tử VKSND tối cao tại địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn/.

  Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.

  Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 15 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của VKSND tối cao.

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến nơi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).

  Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

  Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao của VKSND cấp tỉnh, VKSND tối cao sẽ ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với công chức trúng tuyển.

  4. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi và thời gian thi

  4.1. Nội dung, hình thức thi tuyển:

  Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

  1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

  a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

  Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

  Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng thứ tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

  Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

  b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

  c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

  d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

  2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát

  a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

  b) Hình thức thi: Thi viết.

  c) Thang điểm: 100 điểm.

  d) Thời gian thi: 180 phút.

  4.2. Thời gian và địa điểm thi tuyển

  - Tổ chức thi tuyển: dự kiến cuối tháng 11/2020 (thời gian thi cụ thể sẽ thông báo sau).

  - Địa điểm thi: Hình thức thi tập trung tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

  5. Lệ phí thi tuyển

  Được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

   

  Nơi nhận:
  - Lãnh đạo Viện KSNDTC (để báo cáo);
  - Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSNDTC;
  - Báo Bảo vệ pháp luật;
  - Trang tin điện tử VKSNDTC;
  - Lưu: VT, V15, HS.

  TL. VIỆN TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
  Tăng Ngọc Tuấn

   

   

   

   

  Phụ lục 03

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ......................, ngày     tháng     năm

   

  (Dán ảnh 4x6)

   

   

   

  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
  ___________

  Vị trí dự tuyển(1):......................................................................

  .....................................................................................................

  Đơn vị dự tuyển(2):....................................................................

  ....................................................................................................

   

  I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Họ và tên:.................................................. Ngày, tháng, năm sinh:........................ Nam □ Nữ □

  Dân tộc:..................................................... Tôn giáo: ................................................................

  Số CMND hoặc thẻ căn cước công dân:............................. Ngày cấp................. Nơi cấp:.............

  Số điện thoại di động để báo tin: ............................................ Email: .......................................

  Quê quán: ..................................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................

  Chỗ ở hiện nay (để báo tin): .......................................................................................................

  Tình trạng sức khỏe:...................................... Chiều cao: ........................... Cân nặng:.............. kg

  Thành phần bản thân hiện nay: ..................................................................................................

  Trình độ văn hóa: .......................................................................................................................

  Trình độ chuyên môn:............................................................ Loại hình đào tạo:............................

  II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

  Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

  Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

  Trình độ văn bằng, chứng chỉ

  Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

  Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

  Ngành đào tạo

  Hình thức đào tạo

  Xếp loại bằng chứng chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

  (Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

  Miễn thi ngoại ngữ do: ................................................................................................................

  Miễn thi tin học do: ......................................................................................................................

  IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

  (Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

  Đăng ký dự thi ngoại ngữ:..........................................................................................................

  V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

   

   

  NGƯỜI VIẾT PHIẾU
  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự thi;

  (2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

  (3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 1623/TB-VKSTC thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Số hiệu:1623/TB-VKSTC
  Loại văn bản:Thông báo
  Ngày ban hành:27/10/2020
  Hiệu lực:27/10/2020
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Tăng Ngọc Tuấn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X