hieuluat

Thông báo 1710/VKSTC-HĐTT thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1710/VKSTC-HĐTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Ngô Bảo Ngọc
  Ngày ban hành:10/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:10/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch
 • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
  TỐI CAO
  HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KIỂM TRA VIÊN
  ________

  Số: 1710/VKSTC-HĐTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020

   

  Kính gửi:

  - Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 3;
  - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

   

  Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-VKSTC ngày 16/3/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành KSND năm 2020 (Viết tắt là Kế hoạch số 44/KH-VKSTC); Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên thông báo việc thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp năm 2020 như sau:

  1. Về triệu tập người dự thi

  Triệu tập 254 công chức đang công tác các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp năm 2020. Trong đó, dự thi Kiểm tra viên cao cấp 32 người, Kiểm tra viên chính 222 người (Kèm theo danh sách công chức được phê duyệt đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Kiểm tra viên năm 2020).

  2. Về ôn thi

  Kỳ thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020 sẽ không tổ chức việc ôn tập hoặc hệ thống kiến thức trước khi thi.

  3. Về hình thức và thời gian làm bài thi

  - Thi Viết: 180 phút;

  - Thi Trắc nghiệm: 60 phút.

  4. Về phương pháp làm bài thi

  - Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên thống nhất Đề thi các môn theo dạng kiến thức pháp luật tổng hợp nên người dự thi được sử dụng tài liệu.

  - Môn Trắc nghiệm, thí sinh nhận đề và được phát 01 Phiếu trả lời trắc nghiệm do Hội đồng thi ban hành. Đối với mỗi câu hỏi, thí sinh chọn và dùng bút chì tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng duy nhất (Mẫu giấy thi, cách ghi thông tin, cách trả lời câu hỏi sẽ được hướng dẫn cụ thể tại buổi phổ biến Quy chế, nội quy thi). Thí sinh mang theo bút chì từ 2B trở lên để tô đáp án (không dùng bút chì kim).

  5. Về lệ phí thi

  Người dự thi phải nộp phí thi theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

  - Thi Kiểm tra viên cao cấp là 1.400.000 đồng/người.

  - Thi Kiểm tra viên chính là 600.000 đồng/người.

  Trường hợp người dự thi không nộp lệ phí thi theo quy định sẽ không đủ điều kiện tham gia thi tuyển.

  6. Về địa điểm, thời gian tập trung, nộp lệ phí, phổ biến Quy chế, nội quy và thi

  6.1. Tại khu vực thi phía Nam (thi Kiểm tra viên chính), ứng viên dự thi là công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao 3 và VKSND các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở vào.

  a) Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệm vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh; địa chỉ: phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

  b) Thời gian:

  - Ngày 16/11/2020 (thứ Hai):

  Buổi chiều: 14h30, phổ biến Quy chế, nội quy thi, nhận phòng thi và thu lệ phí thi (Hội trường 1).

  - Ngày 17/11/2020 (thứ Ba):

  + Buổi sáng: 08h00, thi Viết.

  + Buổi chiều: 14h00, thi Trắc nghiệm.

  6.2. Tại khu vực thi phía Bắc (thi Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính), ứng viên dự thi là công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao 1 và VKSND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra.

  a) Địa điểm: Trường Đại học kiểm sát Hà Nội; địa chỉ: phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

  b) Thời gian:

  - Ngày 23/11/2020 (thứ Hai):

  Buổi chiều: 14h30, phổ biến Quy chế, nội quy thi, nhận phòng thi và thu lệ phí thi (Hội trường tầng 8, Nhà hành chính).

  - Ngày 24/11/2020 (thứ Ba):

  + Buổi sáng: 08h00, thi Viết.

  + Buổi chiều: 14h00, thi Trắc nghiệm.

  7. Về ăn, ở của người dự thi

  Người dự thi tự túc chi phí ăn, ở cho cá nhân trong thời gian tham dự kỳ thi. Nếu có nhu cầu ăn, ở tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ, đăng ký trước ngày 16/11/2020 với bà Phạm Thị Hà, Phó Trưởng phòng quản trị, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, số máy 0986.799.525; và tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thì liên hệ, đăng ký trước ngày 23/11/2020 với bà Ngô Thị Yến, Phòng Quản trị Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, điện thoại 0977.067.168 để được hỗ trợ.

  8. Một số nội dung khác cần lưu ý

  - Trong thời gian phổ biến Quy chế, nội quy và thi, người dự thi mặc trang phục, đeo cấp hàm, cấp hiệu theo quy định.

  - Người dự thi cần mang một trong các loại giấy tờ tùy thân còn giá trị trong thời hạn như: Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Giấy chứng minh, chứng nhận của Ngành để phục vụ công tác kiểm tra trong thi tuyển. Trường hợp bị mất hoặc phát sinh vấn đề khác phải kịp thời báo cáo Trưởng Ban coi thi xem xét, giải quyết.

  9. Tổ chức thực hiện

  Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, tạo điều kiện để công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thuộc quyền quản lý ôn tập và tham gia thi tuyển theo đúng thời gian quy định.

  Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Đ/c Nguyễn Cao Thủy, Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, điện thoại: 0914.198.017 để được hướng dẫn./.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao;
  - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên;
  - Các Đ/c Ủy viên Hội đồng thi tuyển;
  - Thành viên các Ban giúp việc Hội đồng thi tuyển;
  - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;
  - Trường ĐT, BD nghiệp vụ Kiểm sát;
  - Vụ 15 VKSND tối cao;
  - Lưu: VT, V15.

  TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


   
  PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
  Ngô Bảo Ngọc

   

   

   

   

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
  TỐI CAO
  HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KIỂM TRA VIÊN
  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  DANH SÁCH

  Công chức đủ điều kiện dự thi Kiểm tra viên năm 2020

  (Kèm theo Thông báo số 1710/TB-HĐTT ngày 10/11/2020 của Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên)

   

  STT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Chức danh, chức vụ

  Đơn vị công tác

  Ghi chú

  Nam

  Nữ

   

   

  I. DỰ THI KIỂM TRA VIÊN CAO CẤP

  1

  Hà Trường Thanh

  02/09/1967

   

  KTVC, TP

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  2

  Phạm Thị Lan Hương

   

  28/12/1968

  KTVC, TP

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  3

  Đinh Thị Thanh Tâm

   

  26/09/1974

  KTVC, TP

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  4

  Tạ Mỹ Hạnh

   

  20/08/1969

  KTVC, PTP

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  5

  Trần Thị Bích Thủy

   

  26/12/1969

  KSVTC, TP

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  6

  Trương Văn Hùng

  23/7/1969

   

  KTVC, TP

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  7

  Vũ Quang Thắng

  14/6/1964

   

  KTVC, PTP

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  8

  Trần Đăng Hưng

  12/3/1975

   

  KTVC

  Vụ 9, VKSNDTC

   

  9

  Phạm Kim Thêm

  10/5/1965

   

  KTVC, PTP

  Vụ 9, VKSNDTC

   

  10

  Phạm Thu Thủy

   

  26/4/1977

  KTVC

  Vụ 9, VKSNDTC

   

  11

  Bùi Quý Sửu

  18/02/1973

   

  KTVC

  Vụ 9, VKSNDTC

   

  12

  Nguyễn Thị Hà

   

  30/8/1976

  KSVTC, TP

  Vụ 10, VKSNDTC

   

  13

  Phạm Thị Hương

   

  07/7/1972

  KTVC, PTP

  Vụ 10, VKSNDTC

   

  14

  Phạm Thị Lý

   

  22/02/1968

  KTVC, TP

  Vụ 11, VKSNDTC

   

  15

  Bùi Minh Học

  06/3/1972

   

  KTVC

  Vụ 11, VKSNDTC

   

  16

  Phạm Thị Thìn

   

  04/04/1966

  KSVTC, PTP

  Vụ 12, VKSNDTC

   

  17

  Nguyễn Đức Hoàng

  12/01/1966

   

  KTVC, TP

  Vụ 12, VKSNDTC

   

  18

  Trần Thu Hà

   

  03/10/1966

  KTVC, TP

  Vụ 15, VKSNDTC

   

  19

  Nguyễn Thị Như Hoa

   

  19/10/1975

  KSVTC, PTP

  Vụ 15, VKSNDTC

   

  20

  Ngô Diệu Hiền

   

  04/8/1970

  KTVC

  Vụ 15, VKSNDTC

   

  21

  Chu Xuân Ngọc

  18/11/1971

   

  KSVTC, PCTT

  Thanh tra, VKSNDTC

   

  22

  Mai Thị Lương Uyên

   

  10/02/1971

  KTVC, GĐTT

  Trường ĐH, VKSNDTC

   

  23

  Nguyễn Tuấn Lương

  31/10/1974

   

  KTVC, PTK

  Trường ĐH, VKSNDTC

   

  24

  Hoàng Thế Anh

  06/07/1971

   

  KTVC, Phó TBT

  Tạp chí, VKSNDTC

   

  25

  Phan Thị Kim Hoa

   

  10/05/1969

  KTVC, Phó TBT

  Báo, VKSNDTC

   

  26

  Trần Thị Quế Anh

   

  25/11/1971

  KTVC, PCT

  Cục 2, VKSNDTC

   

  27

  Nguyễn Như Niên

  14/3/1969

   

  KTVC, PTP

  Cục 2, VKSNDTC

   

  28

  Nguyễn Thị Thu Trang

   

  24/10/1979

  PTP

  Cục 3, VKSNDTC

   

  29

  Trần Trọng Phú

  30/8/1968

   

  KSVTC

  VKSND cấp cao 1

   

  30

  Tăng Thị Thu Bắc

   

  07/10/1973

  KSVTC, TP

  VKSND cấp cao 1

   

  31

  Đoàn Thị Bình

   

  01/12/1975

  KSVTC

  VKSND cấp cao 1

   

  32

  Lê Thị Thanh Nga

   

  26/10/1979

  KSVTC

  VKSND cấp cao 1

   

  II. DỰ THI KIỂM TRA VIÊN CHÍNH

  1

  Quách Thành Chiến

  30/01/1972

   

  KTV, PTP

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  2

  Đinh Như Quỳnh

  12/05/1980

   

  KSVSC

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  3

  Vũ Thị Quyên

   

  27/02/1988

  KSVSC

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  4

  Dương Viết Nghĩa

  10/02/1986

   

  KTV, PTP

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  5

  Nguyễn Đăng Sơn

  13/10/1976

   

  KTV, TP

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  6

  Tô Thị Loan

   

  01/11/1985

  KTV

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  7

  Nguyễn Quang Vịnh

  28/09/1987

   

  KSVSC

  Văn phòng, VKSNDTC

   

  8

  Phùng Lan Anh

   

  11/12/1985

  KSVSC

  Vụ 1, VKSNDTC

   

  9

  Ngô Thị Thanh Huyền

   

  29/7/1980

  KTV

  Vụ 1, VKSNDTC

   

  10

  Nguyễn Thị Huệ

   

  05/9/1987

  KTV

  Vụ 1, VKSNDTC

   

  11

  Đào Văn Tuân

  29/4/1975

   

  KTV

  Vụ 2, VKSNDTC

   

  12

  Nguyễn Thị Thu Hiền

   

  22/8/1987

  KTV

  Vụ 2, VKSNDTC

   

  13

  Nguyễn Công Cường

  23/11/1988

   

  KSVSC

  Vụ 2, VKSNDTC

   

  14

  Nguyễn Thị Nhung

   

  20/3/1984

  KTV

  Vụ 2, VKSNDTC

   

  15

  Thái Thị Dung

   

  04/5/1980

  KSVSC

  Vụ 2, VKSNDTC

   

  16

  Đàm Văn Dũng

  26/7/1983

   

  KSVSC

  Vụ 2, VKSNDTC

   

  17

  Bùi Thị Thu Hương

   

  30/11/1976

  KTV

  Vụ 4, VKSNDTC

   

  18

  Nguyễn Quỳnh Xuân

   

  06/11/1988

  KTV

  Vụ 4, VKSNDTC

   

  19

  Quách Quỳnh Dung

   

  23/8/1988

  KSVSC

  Vụ 4, VKSNDTC

   

  20

  Nguyễn Phong Thư

   

  29/6/1975

  KTV

  Vụ 5, VKSNDTC

   

  21

  Phạm Bích Liên

   

  24/10/1987

  KTV

  Vụ 6, VKSNDTC

   

  22

  Phạm Xuân Khoa

  02/01/1985

   

  KSVSC

  Vụ 7, VKSNDTC

   

  23

  Nguyễn Trung Kiên

  18/03/1985

   

  KTV

  Vụ 7, VKSNDTC

   

  24

  Bùi Thanh Hằng

   

  27/05/1987

  KTV

  Vụ 7, VKSNDTC

   

  25

  Nguyễn Quỳnh Anh

   

  04/03/1987

  KSVSC

  Vụ 7, VKSNDTC

   

  26

  Vũ Chí Toàn

  26/08/1987

   

  KSVSC

  Vụ 7, VKSNDTC

   

  27

  Trần Tuấn Anh

  24/3/1971

   

  KTV

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  28

  Nguyễn Hữu Ngọc

  01/10/1982

   

  KSVSC

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  29

  Nguyễn Hồng Quân

  06/7/1989

   

  KSVSC

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  30

  Đào Lan Anh

   

  19/3/1986

  KTV

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  31

  Nguyễn Trường Sơn

  28/12/1974

   

  KTV

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  32

  Vũ Hoàng

  29/11/1988

   

  KTV

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  33

  Đinh Thị Minh Cầm

   

  20/11/1988

  KSVSC

  Vụ 8, VKSNDTC

   

  34

  Phạm Thị An Mây

   

  02/9/1988

  KSVSC

  Vụ 9, VKSNDTC

   

  35

  Nguyễn Thị Minh Phương

   

  12/5/1983

  KSVSC

  Vụ 9, VKSNDTC

   

  36

  Trần Văn Phú

  15/7/1976

   

  KTV

  Vụ 9, VKSNDTC

   

  37

  Mai Hồng Anh

   

  02/5/1988

  KSVSC

  Vụ 10, VKSNDTC

   

  38

  Đinh Nguyệt Hà

   

  23/11/1989

  KSVSC

  Vụ 10, VKSNDTC

   

  39

  Lương Thị Phương Thúy

   

  02/10/1984

  KSVSC

  Vụ 10, VKSNDTC

   

  40

  Lê Việt Hùng

  05/9/1982

   

  KSVSC

  Vụ 10, VKSNDTC

   

  41

  Đỗ Thị Hậu

   

  21/10/1988

  KSVSC

  Vụ 10, VKSNDTC

   

  42

  Lý Quỳnh Dương

  30/4/1968

   

  KTV, PTP

  Vụ 10, VKSNDTC

   

  43

  Tạ Quốc Hưng

  01/11/1973

   

  KTV

  Vụ 10, VKSNDTC

   

  44

  Trần Văn Giáp

  08/5/1979

   

  KSVSC

  Vụ 11, VKSNDTC

   

  45

  Phương Minh Nam

  16/11/1969

   

  KTV

  Vụ 12, VKSNDTC

   

  46

  Phạm Thị Bích Thảo

   

  06/02/1978

  KTV

  Vụ 12, VKSNDTC

   

  47

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

   

  29/05/1984

  KSVSC

  Vụ 12, VKSNDTC

   

  48

  Phan Thị Hà

   

  04/5/1968

  KTV, PTP

  Vụ 12, VKSNDTC

   

  49

  Nghiêm Thị Bích Ngọc

   

  19/6/1977

  KSVSC

  Vụ 12, VKSNDTC

   

  50

  Hoàng Thị Thúy Hòa

   

  01/7/1977

  KTV, TP

  Vụ 13, VKSNDTC

   

  51

  Nguyễn Thị Thu Trang

   

  23/01/1981

  KTV, PTP

  Vụ 13, VKSNDTC

   

  52

  Phạm Thị Hồng Minh

   

  28/5/1981

  KTV

  Vụ 13, VKSNDTC

   

  53

  Nguyễn Thu Hương

   

  06/8/1983

  KTV

  Vụ 13, VKSNDTC

   

  54

  Lê Hồng Phương

   

  12/9/1987

  KTV

  Vụ 13, VKSNDTC

   

  55

  Nguyễn Khánh Ngân

   

  19/11/1987

  KTV

  Vụ 13, VKSNDTC

   

  56

  Vũ Thị Sao Mai

   

  15/8/1988

  KSVSC, PTP

  Vụ 15, VKSNDTC

   

  57

  Hà Thị Minh Châu

   

  24/7/1988

  KTV, PTP

  Vụ 15, VKSNDTC

   

  58

  Nguyễn Thị Bích Hạnh

   

  26/11/1987

  KSVSC

  Vụ 15, VKSNDTC

   

  59

  Trần Thị Thanh Thủy

   

  06/01/1969

  KTV

  Vụ 15, VKSNDTC

   

  60

  Phạm Thị Thu Hương

   

  25/9/1989

  KSVSC

  Vụ 15, VKSNDTC

   

  61

  Nguyễn Hùng Hòa

  12/3/1964

   

  KTV

  Vụ 16, VKSNDTC

   

  62

  Tô Thị Minh Phương

   

  04/5/1968

  KTV

  Vụ 16, VKSNDTC

   

  63

  Đỗ Thị Thanh Hoa

   

  19/01/1983

  KTV

  Vụ 16, VKSNDTC

   

  64

  Nguyễn Thị Lộc

   

  20/9/1979

  KTV, TP

  Trường ĐH, VKSTC

   

  65

  Nguyễn Thị Hải Yến

   

  25/11/1984

  KTV, PTP

  Trường ĐH, VKSTC

   

  66

  Hoàng Xuân Đàn

  09/11/1975

   

  KTV, PTK

  Trường ĐH, VKSTC

   

  67

  Lê Thị Thắm

   

  18/3/1986

  KTV

  Trường ĐH, VKSTC

   

  68

  Nguyễn Thị Thúy Hồng

   

  13/6/1982

  KTV

  Trường ĐH, VKSTC

   

  69

  Nguyễn Minh Đức

  28/01/1986

   

  KTV

  Trường ĐH, VKSTC

   

  70

  Hoàng Thị Kim Chi

   

  28/5/1978

  KTV, TP

  Trường NV, VKSTC

   

  71

  Phùng Thị Thủy Duyên

   

  17/7/1979

  KSVSC, PTP

  Trường NV, VKSTC

   

  72

  Nguyễn Hương Nhung

   

  08/3/1974

  KTV, TP

  Tạp chí, VKSTC

   

  73

  Nguyễn Hồng Thiện

   

  11/10/1977

  KTV

  Tạp chí, VKSTC

   

  74

  Trần Thị Phượng

   

  22/2/1976

  KTV, TP

  Báo, VKSTC

   

  75

  Nguyễn Thị Quỳnh Nga

   

  03/6/1983

  KTV

  Cục 3, VKSTC

   

  76

  Trần Thị Lan

   

  04/3/1973

  KSVSC

  Thanh tra, VKSTC

   

  77

  Nguyễn Thị Thái Hà

   

  01/9/1987

  KTV

  Thanh tra, VKSTC

   

  78

  Phạm Thanh Vân

   

  20/6/1988

  KTV

  Thanh tra, VKSTC

   

  79

  Trương Như Hạnh

  30/4/1976

   

  KSVSC

  Thanh tra, VKSTC

   

  80

  Trần Văn Tuân

  22/6/1979

   

  KTV, TP

  Cục 2, VKSTC

   

  81

  Nguyễn Như Qùynh

   

  15/4/1985

  KTV

  Cục 2, VKSTC

   

  82

  Trần Thị Hồng Nhung

   

  27/6/1985

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  83

  Hà Thị Thùy Liên

   

  27/9/1981

  KTV

  VKSND cấp cao 1

   

  84

  Trần Thị Yến Anh

   

  17/12/1980

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  85

  Nguyễn Thị Tư

   

  20/5/1989

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  86

  Trần Thị Thùy Linh

   

  02/11/1989

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  87

  Nguyễn Thị Thanh Nga

   

  25/02/1989

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  88

  Lương Văn Dũng

  31/01/1969

   

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  89

  Đậu Thị Ngọc Hà

   

  27/12/1988

  KTV

  VKSND cấp cao 1

   

  90

  Vũ Thị Cẩm Anh

   

  07/10/1987

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  91

  Nguyễn Đức Tế

  11/4/1987

   

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  92

  Nguyễn Hồng Hạnh

   

  12/10/1987

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  93

  Phạm Thị Kiều My

   

  15/5/1989

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  94

  Hoàng Tố Nguyên

   

  17/5/1986

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  95

  Phạm Minh Huấn

  15/9/1989

   

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  96

  Hà Thị Bích Thảo

   

  12/12/1988

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  97

  Đào Thị Huệ

   

  24/10/1988

  KSVSC

  VKSND cấp cao 1

   

  98

  Phạm Thị Hồng Diệu

   

  12/12/1984

  KTV

  VKSND cấp cao 1

   

  99

  Lê Thị Mai

   

  19/08/1988

  KSVSC

  Phòng 15, BR-VT

   

  100

  Hoàng Thị Vân Anh

   

  11/6/1989

  KSVSC

  Phòng 15, Bắc Kạn

   

  101

  Hà Đức Biên

  13/3/1975

   

  KSVSC

  TT-KT, Bắc Kạn

   

  102

  Dương Ngọc Khang

  8/11/1973

   

  KSVSC, PCVP

  VPTH, Bắc Kạn

   

  103

  Hoàng Thị Minh Tâm

   

  5/7/1979

  KSVSC

  Phòng 7, Bắc Kạn

   

  104

  Vi Văn Tế

  19/8/1984

   

  KTV

  Phòng 8, Bắc Kạn

   

  105

  Lê Quang Tuấn

  15/11/1966

   

  KSVSC

  Phòng 2, Bắc Ninh

   

  106

  Nguyễn Thị Vân

   

  20/2/1983

  KTV

  Phòng 11, Bắc Ninh

   

  107

  Hoàng Thị Điều

   

  19/1/1982

  KTV

  VKSND tỉnh, Bắc Ninh

   

  108

  Nguyễn Mạnh Hùng

  27/01/1973

   

  KTV, PCVP

  VPTH, Bến Tre

   

  109

  Nguyễn Thị Loan

   

  20/02/1970

  KSVSC

  VPTH, Bến Tre

   

  110

  Lữ Phạm Khánh Hoàn

  25/9/1976

   

  KSVSC

  TT-KT, Bình Định

   

  111

  Trịnh Minh Hiếu

  20/12/1980

   

  KSVSC

  Phòng 8, Bình Định

   

  112

  Trần Văn Sản

  26/10/1970

   

  KSVSC

  Phòng 8, Bình Phước

   

  113

  Ngô Hoàng Nhi

  15/8/1971

   

  KSVSC

  VPTH, Cà Mau

   

  114

  Từ Văn Thậm

  11/8/1970

   

  KTV

  Phòng 12, Cà Mau

   

  115

  Lê Quốc Nin

  2/5/1987

   

  KSVSC

  TT-KT, Cà Mau

   

  116

  Thang Hải Đăng

  10/6/1986

   

  KTV

  Phòng 1, Cà Mau

   

  117

  Võ Thị Thoa

   

  7/7/1986

  KSVSC

  Phòng 10, Cà Mau

   

  118

  Lý Thị Kim Cương

   

  16/2/1988

  KSVSC

  Phòng 9, Cà Mau

   

  119

  Nguyễn Ngọc Lan

   

  30/10/1982

  KSVSC

  Phòng 7, Cà Mau

   

  120

  Nguyễn Lê Phương

   

  20/11/1982

  KSVSC

  Phòng 11, Cà Mau

   

  121

  Nguyễn Văn Hà

  7/5/1979

   

  KSVSC

  Phòng 9, Cà Mau

   

  122

  Phạm Thị Hương

   

  19/4/1984

  KSVSC, PTP

  Phòng 15, Cần Thơ

   

  123

  Đặng Thị Mỵ

   

  7/4/1976

  KSVSC

  TT-KT, Cần Thơ

   

  124

  Nguyễn Hoàng Thiên Phúc

  23/09/1981

   

  KTV

  Phòng 11, Cần Thơ

   

  125

  Võ Thị Thắng

   

  12/12/1982

  KTV

  Phòng 7, Cần Thơ

   

  126

  Kiều Thị Kim Hòa

   

  16/5/1971

  KTV

  Phòng 9, Cần Thơ

   

  127

  Lê Thị Dung

   

  4/11/1979

  KTV

  VPTH, Cần Thơ

   

  128

  Nguyễn Thị Xuân Hòa

   

  10/08/1973

  KTV, PCVP

  VPTH, Đà Nẵng

   

  129

  Nguyễn Thùy Dung

   

  18/6/1984

  KTV

  Phòng 8, Đắk Nông

   

  130

  Nguyễn Thị Minh Thùy

   

  15/03/1989

  KSVSC

  Phòng 15, Đồng Nai

   

  131

  Đinh Hoài Giang

  01/4/1972

   

  KSVSC

  Phòng 8, Đồng Tháp

   

  132

  Dương Lâm Thiên Thanh

   

  19/1/1980

  KSVSC

  TT-KT, Đồng Tháp

   

  133

  Ksor H’ Nga

   

  15/1/1984

  KSVSC

  Phòng 15, Gia Lai

   

  134

  Thái Thị Thanh Huyền

   

  23/10/1986

  KSVSC

  Phòng 1, Gia Lai

   

  135

  Nguyễn Thị Thùy Trang

   

  28/1/1987

  KSVSC

  Phòng 2, Gia Lai

   

  136

  Hoàng Văn Hạnh

  16/6/1984

   

  KSVSC

  TT-KT, Gia Lai

   

  137

  Trần Thị Điệp Ngân

   

  5/12/1981

  KSVSC

  Phòng 8, Gia Lai

   

  138

  Hoàng Hải Ly

   

  11/4/1987

  KSVSC

  Phòng 9, Gia Lai

   

  139

  Đinh Trọng Cường

  5/4/1989

   

  KSVSC

  Phòng 1, Gia Lai

   

  140

  Lại Thị Thùy Dương

   

  19/8/1981

  KSVSC

  TT-KT, Hà Nam

   

  141

  Nguyễn Thị Hoài Phương

   

  21/6/1974

  KSVSC

  VPTH, Hà Nam

   

  142

  Nguyễn Đức Lăng

  03/01/1981

   

  KSVSC, PCVP

  VPTH, Hải Dương

   

  143

  Trần Thu Hiền

   

  23/10/1979

  KSVSC

  Phòng 15, Hải Dương

   

  144

  Phạm Duy Thơi

  09/01/1976

   

  KSVSC

  Phòng 8, Hải Dương

   

  145

  Hà Thanh Tùng

   

  17/3/1988

  KTV

  Phòng 10, Hậu Giang

   

  146

  Khà Thị Liên

   

  11/1/1980

  KSVSC

  Phòng 9, Hòa Bình

   

  147

  Nguyễn Đình Lý

  07/8/1988

   

  KSVSC

  Phòng 1, Hòa Đình

   

  148

  Lỗ Thị Hoa

   

  15/10/1977

  KSVSC

  TT-KT, Hòa Bình

   

  149

  Vũ Thùy Trang

   

  13/07/1983

  KTV

  Phòng 7, Hưng Yên

   

  150

  Cao Việt Dũng

  04/09/1987

   

  KSVSC

  Phòng 8, Hưng Yên

   

  151

  Hà Thị Dung

   

  15/10/1983

  KSVSC

  Phòng 9, Hưng Yên

   

  152

  Nguyễn Thị Hảo

   

  03/12/1973

  KSVSC

  TT-KT, Hưng Yên

   

  153

  Dương Thị Nhung

   

  15/11/1966

  KSVSC

  TT-KT, Hưng Yên

   

  154

  Huỳnh Bích Thy

   

  23/1/1976

  KSVSC

  Phòng 8, Khánh Hòa

   

  155

  Hoàng Thị Minh Thư

   

  10/11/1979

  KSVSC

  VPTH, Khánh Hòa

   

  156

  Trần Thúy Mai

   

  5/4/1974

  KSVSC, PCVP

  VPTH, Lào Cai

   

  157

  Đặng Thị Thái Hà

   

  04/04/1983

  KSVSC, PCVP

  VPTH, Lâm Đồng

   

  158

  Nguyễn Thị Oanh

   

  26/08/1986

  KSVSC

  Phòng 1, Lâm Đồng

   

  159

  Ngô Hoàng Thanh Hải

   

  21/03/1987

  KSVSC

  Phòng 9, Lâm Đồng

   

  160

  Nguyễn Thị Thùy Linh

   

  06/08/1983

  KSVSC

  Phòng 9, Lâm Đồng

   

  161

  Nguyễn Phương Huệ

   

  23/6/1988

  KSVSC

  Phòng 9, Ninh Bình

   

  162

  Phan Thanh Hương

   

  7/5/1988

  KSVSC

  TT-KT, Ninh Bình

   

  163

  Tường Thị Thu Thủy

   

  2/12/1985

  KTV

  Phòng 2, Ninh Bình

   

  164

  Nguyễn Thị Đức Hạnh

   

  14/12/1989

  KTV

  Phòng 7, Ninh Bình

   

  165

  Bùi Thị Thảo

   

  05/08/1987

  KSVSC

  Phòng 1, Nghệ An

   

  166

  Phạm Thị Bằng Giang

   

  30/05/1984

  KSVSC

  Phòng 2, Nghệ An

   

  167

  Nguyễn Đình Chung

  31/08/1987

   

  KSVSC

  Phòng 3, Nghệ An

   

  168

  Hoàng Thị Bích Hợp

   

  01/01/1988

  KSVSC

  Phòng 7, Nghệ An

   

  169

  Hoàng Thị Thanh

   

  28/10/1986

  KSVSC

  Phòng 8, Nghệ An

   

  170

  Trần Thị Tâm

   

  14/11/1986

  KSVSC

  Phòng 9, Nghệ An

   

  171

  Lê Hữu Lâm

  01/01/1976

   

  KSVSC

  Phòng 10, Nghệ An

   

  172

  Tạ Quang Hiếu

  20/09/1978

   

  KSVSC

  Phòng 11, Nghệ An

   

  173

  Nguyễn Thị Hiền Lương

   

  02/09/1988

  KSVSC

  Phòng 15, Nghệ An

   

  174

  Nguyễn Thị Tố Loan

   

  24/09/1986

  KSVSC

  Phòng 15, Nghệ An

   

  175

  Trần Thị Thu Giang

   

  17/12/1981

  KSVSC

  TT-KT, Nghệ An

   

  176

  Nguyễn Thị Soa

   

  21/05/1987

  KSVSC

  VPTH, Nghệ An

   

  177

  Phan Thị Đầm

   

  15/2/1977

  KSVSC

  Phòng 15, Phú Yên

   

  178

  Ngô Thị Mai Linh

   

  18/4/1976

  KSVSC

  TT-KT, Phú Yên

   

  179

  Hồ Thị Kim Hoa

   

  11/2/1986

  KSVSC

  VPTH, Quảng Bình

   

  180

  Hoàng Thị Nương

   

  18/5/1966

  KTV

  TT-KT, Quảng Bình

   

  181

  Lê Thị Phương Nhung

   

  20/10/1985

  KSVSC

  TT-KT, Quảng Bình

   

  182

  Nguyễn Thị Bích Đào

   

  19/12/1988

  KSVSC

  TT-KT, Quảng Bình

   

  183

  Trần Thị Hoàng Nương

   

  5/2/1977

  KSVSC

  Phòng 1, Quảng Bình

   

  184

  Phan Thanh Ngọc

  15/9/1986

   

  KSVSC

  Phòng 3, Quảng Bình

   

  185

  Nguyễn Thị Thái Bình

   

  18/4/1983

  KSVSC

  Phòng 8, Quảng Bình

   

  186

  Phạm Thị Lan Phương

   

  16/11/1977

  KSVSC

  TT-KT, Quảng Ngãi

   

  187

  Trần Văn Dũng

  11/11/1971

   

  KTV, PCVP

  VPTH, Quảng Trị

   

  188

  Dương Nguyên Khang

  12/9/1972

   

  KSVSC

  Phòng 8, Tây Ninh

   

  189

  Cù Văn Hoàng

  08/12/1975

   

  KSVSC, PCTT

  TT-KT, Tiền Giang

   

  190

  Nguyễn Thị Bích Hạnh

   

  12/7/1980

  KTV

  VPTH, Tuyên Quang

   

  191

  Nguyễn Thị Thu Hương

   

  29/05/1975

  KTV

  Phòng 15, Tuyên Quang

   

  192

  Trần Việt Long

  1/2/1970

   

  KTV

  Phòng 8, Tuyên Quang

   

  193

  Nguyễn Thị Đào

   

  4/5/1980

  KSVSC

  Phòng 8, Thái Bình

   

  194

  Lê Thị Nhung

   

  7/12/1987

  KSVSC

  Phòng 8, Thái bình

   

  195

  Nguyễn Thị Hằng

   

  8/5/1978

  KSVSC

  TT-KT, Thái Bình

   

  196

  Bùi Thị Thu Hiền

   

  1/11/1985

  KSVSC

  Phòng 15, Thái Bình

   

  197

  Lê Thị Như Hoa

   

  20/8/1979

  KTV

  Phòng 15, Thái bình

   

  198

  Nguyễn Thị Lan Anh

   

  02/03/1982

  KTV

  Phòng 10, Thái Nguyên

   

  199

  Phạm Thị Thu Hương

   

  16/12/1979

  KSVSC, PTP

  Phòng 15, Thái Nguyên

   

  200

  Trần Thị Cúc Huệ

   

  16/02/1975

  KTV

  VPTH, Thái Nguyên

   

  201

  Nguyễn Thị Huệ

   

  01/02/1969

  KTV

  TT-KT, Thái Nguyên

   

  202

  Phạm Thu Trâm

   

  30/11/1979

  KSVSC

  Phòng 15, Thái Nguyên

   

  203

  Vũ Thị Lan

   

  23/8/1976

  KSVSC

  Phòng 1, Thanh Hóa

   

  204

  Nguyễn Thị Hải

   

  23/11/1975

  KSVSC

  Phòng 2, Thanh Hóa

   

  205

  Nguyễn Thị Thu Hà

   

  18/2/1985

  KSVSC

  Phòng 3, Thanh Hóa

   

  206

  Lê Thị Thu Huyền

   

  3/10/1987

  KSVSC

  Phòng 3, Thanh Hóa

   

  207

  Nguyễn Thị Hiền

   

  9/11/1983

  KSVSC

  Phòng 10, Thanh Hóa

   

  208

  Vũ Thị Châm

   

  22/10/1976

  KSVSC

  Phòng 11, Thanh Hóa

   

  209

  Nguyễn Thanh Thủy

   

  5/7/1987

  KSVSC

  Phòng 15, Thanh Hóa

   

  210

  Võ Thị Thanh Truyền

   

  08/04/1983

  KSVSC

  Phòng 8, Thừa Thiên Huế

   

  211

  Lê Duy Phương

  05/09/1988

   

  KSVSC

  Phòng 15, Thừa Thiên Huế

   

  212

  Võ Thị Diệu Linh

   

  10/08/1974

  KTV

  TT-KT, Thừa Thiên Huế

   

  213

  Phạm Tuấn Hiền

  25/08/1984

   

  KTV

  Phòng 8, Thừa Thiên Huế

   

  214

  Dư Minh Quang

  27/07/1988

   

  KTV

  Phòng 1, Thừa Thiên Huế

   

  215

  Dương Đại Xuân

  1/1/1966

   

  KTV

  VPTH, Trà Vinh

   

  216

  Nguyễn Thị Tuệ

   

  30/12/1970

  KTV

  Phòng 1, Trà Vinh

   

  217

  Nguyễn Ngọc Dung

   

  10/04/1970

  KSVSC, PCVP

  VPTH, Vĩnh Long

   

  218

  Nguyễn Mộng Thu

   

  22/2/1982

  KSVSC

  Phòng 15, Vĩnh Long

   

  219

  Lê Văn Thứ

  24/03/1982

   

  KSVSC

  Phòng 15, Vĩnh Long

   

  220

  Phùng Thị Minh Hải

   

  28/8/1979

  KSVSC

  Phòng 1, Yên Bái

   

  221

  Bùi Hữu Bình

  8/2/1968

   

  KSVSC

  Phòng 11, Quảng Ninh

   

  222

  Đỗ Phúc Thu Hằng

   

  2/8/1975

  KSVSC

  Phòng 8, Quảng Ninh

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X