hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 09/05/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

4 thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ 01/01/2025 [Dự kiến]

4 thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ 01/01/2025 được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tại dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Mục lục bài viết
  • Thứ nhất, Sổ đỏ sẽ có mẫu mới
  • Thứ hai, thay đổi dòng chữ tên gọi của sổ đỏ
  • Thay đổi thứ ba là sẽ có mã QR trên mẫu Sổ đỏ
  • Thứ tư, thay đổi kích thước của Sổ đỏ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thường được gọi là Sổ đỏ.

Thứ nhất, Sổ đỏ sẽ có mẫu mới

Dự thảo Thông tư đã quy định mẫu Sổ đỏ từ thời điểm Luật Đất đai có hiệu lực chỉ có 2 trang:

4 thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ 01/01/2025 Trang 1 của mẫu Sổ đỏ mới theo đề xuất.

* Trang 1  gồm có các nội dung:

- Phần trên là Quốc hiệu; Quốc huy; Mã QR code;

- Kế đến là phần tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” in màu đỏ;

- Và phần dưới các mục nội dung cụ thể như sau:

+ Mục 1 - Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

+ Mục 2 - Thông tin thửa đất;

+ Mục 3 - Thông tin tài sản gắn liền với đất;

+ Mục 4 - Ghi chú;

+ Mục 5 - Sơ đồ thửa đất;

Góc dưới cùng bên phải Trang 1 là thông tin địa danh, thời gian ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận

Dưới cùng là phần nội dung lưu ý người được cấp Giấy chứng nhận.

- Trang 2 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung:

+ Mục 6 - Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:;

Gồm nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Phần cuối cùng của Trang 2 chính là “Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận”

Hiện nay, mẫu Sổ đỏ là mẫu quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT:

Bao gồm 4 trang:

- Trang 1 gồm:

+ Quốc hiệu, Quốc huy và tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" màu đỏ

+ Mục "I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và số phát hành Giấy chứng nhận gồm 02 chữ cái tiếng Việt, 06 chữ số, được in màu đen;

+ Dấu nổi của Bộ Tài nguyên Môi trường;

- Trang 2: chữ màu đen gồm

 + Mục "II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất", trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú;

+ Ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận;

- Trang 3: chữ màu đen gồm

+ Mục III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

+ Mục IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận;

- Trang 4: chữ màu đen gồm

+ Nội dung tiếp theo của mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận";

+ Lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận;

+ Mã vạch;

- Ngoài ra với mẫu cũ có thể còn có trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen với các dòng chữ "Trang bổ sung Giấy chứng nhận"; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận" như trang 4 của Giấy chứng nhận.

Ngoài ra theo đề xuất tại dự thảo, Quốc huy được thu nhỏ đặt ở góc trái trang 1, thay vì đặt ở vị trí chính giữa như mẫu hiện hành.

Thứ hai, thay đổi dòng chữ tên gọi của sổ đỏ

Mẫu Sổ đỏ hiện hành dưới từ Giấy chứng nhận là: "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT"

Mẫu Sổ đỏ theo đề xuất: "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT".

Thay đổi này phù hợp với quy định tại khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2024. Theo đó điều khoản này quy định nhà ở thuộc tài sản gắn liền với đất và định nghĩa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

“21. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật…

Có thể thấy Luật Đất đai 2024 quy định tên gọi của Sổ đỏ, Sổ hồng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thay đổi thứ ba là sẽ có mã QR trên mẫu Sổ đỏ

Theo nội dung trên có thể thấy trên mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới sẽ có in mã QR code trên góc phải. 

Mã QR của sổ đỏ do cơ quan cấp Giấy chứng nhận in, để các đối tượng có liên quan tra cứu thông tin được in trên Giấy chứng nhận và thông tin phản hồi là như nhau, nhằm chống làm giả sổ đỏ.

Mẫu sổ đỏ hiện hành theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT chỉ có in mã vạch ở trang số 4 mà không có mã QR.

Thứ tư, thay đổi kích thước của Sổ đỏ

Mẫu sổ đỏ hiện hành theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT gồm 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước là 190mm x 265mm.

Mẫu sổ đỏ theo đề xuất mới gồm một tờ có 02 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận), có kích thước 210 x 297 mm.

Như vậy kích thước của Sổ đỏ theo đề xuất sẽ lớn hơn so với mẫu hiện hành.

Trên đây là thông tin về 4 thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ 01/01/2025 [dự kiến].

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X