hieuluat
Chia sẻ email

5 thay đổi với Giấy nghỉ việc hưởng BHXH từ 15/02/2023

Một số thay đổi về Giấy nghỉ việc hưởng BHXH được quy định tại Thông tư 18/2022 của Bộ Lao động Thương binh xã hội sẽ chính thức áp dụng từ ngày 15/02 tới đây.

Mục lục bài viết
  • Người bệnh lưu trú tại Trạm Y tế xã được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH
  • Cấp 1 giấy nghỉ hưởng BHXH nhưng nhận chế độ cao nhất
  • Có thể nghỉ đến 50 ngày theo giấy nghỉ việc hưởng BHXH
  • Về việc cấp giấy nghỉ hưởng BHXH cho người bị Covid-19
  • Thay đổi cách ghi trên giấy nghỉ việc hưởng BHXH

Người bệnh lưu trú tại Trạm Y tế xã được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH

Hiện hành

Từ 15/02/2023

người bệnh được lưu tại Trạm y tế xã sau khi kết thúc điều trị, theo dõi tại đây thì được cấp giấy ra viện.

(Khoản 3 Điều 15 Thông tư 56/2017/TT-BYT)

Người bệnh được lưu trú tại Trạm y tế xã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, trong đó ghi rõ số ngày được lưu trú tại Trạm y tế xã và số ngày nghỉ hưởng BHXH nhưng không quá 30 ngày (khoản 11 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT).

Cấp 1 giấy nghỉ hưởng BHXH nhưng nhận chế độ cao nhất

Hiện hành

Từ 15/02/2023

Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng 01 ngày tại cùng một cơ sở khám, chữa bệnh thì chỉ cấp 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nhưng không nói rõ nếu mắc nhiều bệnh thì hưởng chế chế độ BHXH theo bệnh nào.

(Khoản 2 Điều 20 Thông tư 56/2017 của Bộ Y tế)

Nếu người lao động có nhiều bệnh khác nhau trong cùng một ngày thì cơ sở khám, chữa bệnh sẽ cấp 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và người lao động sẽ được giải quyết hưởng chế độ cho bệnh có mức hưởng cao nhất.
(khoản 12 Điều 1 Thông từ 18/2022 của Bộ Y tế)

thay đổi với giấy nghỉ việc hưởng bhxh chỉ được hưởng chế độ cho bệnh có tỉ lệ hưởng cao nhất
Người lao động sẽ được giải quyết hưởng chế độ cho bệnh có mức hưởng cao nhất nếu có nhiều bệnh khác nhau trong một ngày. 

Có thể nghỉ đến 50 ngày theo giấy nghỉ việc hưởng BHXH

Hiện hành

Từ 15/02/2023

Số ngày nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được quyết định dựa trên tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, tối đa không quá 30 ngày cho một lần cấp giấy.

Người bệnh điều trị bệnh lao theo chương trình chống lao quốc gia có thời gian nghỉ tối đa được phép ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là 180 ngày.

(Phụ lục 7 Thông tư 56/2017 của Bộ Y tế)

Thêm trường hợp đặc biệt mà giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH có thể viết số ngày nghỉ lên đến 50 ngày:

Người lao động bị sẩy thai, phá thai, nạo, hút thai, thai chết lưu có tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên thì được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với thời gian nghỉ tối đa được hưởng theo Luật BHXH hiện hành nhưng tối đa không quá 50 ngày.
(Khoản 12 Điều 1 Thông tư 18/2022)

Về việc cấp giấy nghỉ hưởng BHXH cho người bị Covid-19

Hiện hành

Từ 15/02/2023

Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người bị Covid-19 như các trường hợp ốm đau khác.

Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người bị Covid-19 như sau:

- Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH sau khi người bệnh kết thúc đợt điều trị.

- Nếu người bệnh đã điều trị Covid-19 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì có thể đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã điều trị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

- Nếu cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 đã giải thể thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao phụ trách quản lý, điều hành cấp hoặc cấp lại hoặc cấp mới giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người bệnh.

(Khoản 14 Điều 1 Thông tư 18/2022)

Thay đổi cách ghi trên giấy nghỉ việc hưởng BHXH

Hiện hành

Từ 15/02/2023

Theo hướng dẫn tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Không hướng dẫn ghi ngày, tháng, năm trên phần chữ ký của người hành nghề trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Ghi ngày, tháng, năm trên phần chữ ký của người hành nghề trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau:

- Ghi theo ngày, tháng người bệnh kết thúc khám, chữa bệnh;
- Ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hành giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với trường hợp người lao động đề nghị cấp lại.

Cơ sở khám chữa bệnh phải ghi đúng mã bệnh, tên bệnh dài ngày theo danh mục quy định để cơ quan BHXH giải quyết chế độ bệnh dài nếu người lao động mắc bệnh mắc bệnh phải điều trị dài ngày.

(Khoản 14 Điều 1 Thông tư 18/2022)

Trên đây là thông tin về việc thay đổi với Giấy nghỉ việc hưởng BHXH. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X