hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 26/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

​Cách xếp lương và bảng lương của bác sĩ từ 01/7/2023

Bảng lương bác sĩ năm 2023 cũng có sự thay đổi từ 01/7 năm này khi mức lương cơ sở được điều chỉnh lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Cụ thể như thế nào?

Quy định về cách xếp lương bác sĩ

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV thì các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

Chức danh nghề nghiệp

Loại viên chức áp dụng

Hệ số lương

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I)

A3 (nhóm A3.1)

Từ 6,20 - 8,00

 

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II)

Loại A2 (nhóm A2.1)

Từ 4,40 - 6,78

 

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III)

Loại A1

Từ 2,34 - 4,98

Chức danh nghề nghiệp y sĩ

Loại B

Từ 1,86 - 4,06

bang luong bac si nam 2023

Bảng lương bác sĩ từ 01/7/2023 thay đổi thế nào?

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng được áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP). Từ 01/7/2023 đến 31/12/2023 áp dụng lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng theo Nghị định 24/2023 của Chính phủ)

Bảng lương bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp

Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) áp dụng theo hệ số lương theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

Như vậy, bảng lương bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp năm 2023 như bảng sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Hệ số lương

Mức lương trước 01/7/2023

Mức lương từ 01/7/2023

6.2

9,238,000

11,160,000

6.56

9,774,400

11,808,000

6.92

10,310,800

12,456,000

7.28

10,847,200

13,104,000

7.64

11,383,600

13,752,000

8

11,920,000

14,400,000

Bảng lương bác sĩ chính, bác sĩ y học dự phòng chính

Mức lương của chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) áp dụng theo hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 - 6,78 (theo Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

Đơn vị: đồng/tháng

Hệ số lương

Mức lương trước 01/7/2023

Mức lương từ 01/7/2023

4.4

6,556,000

7,920,000

4.74

7,062,600

8,532,000

5.08

7,569,200

9,144,000

5.42

8,075,800

9,756,000

5.76

8,582,400

10,368,000

6.1

9,089,000

10,980,000

6.44

9,595,600

11,592,000

6.78

10,102,200

12,204,000

Bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng

Điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, hệ số lương của chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) từ 2,34 - 4,98 theo loại viên chức A1.

Theo đó, bảng lương bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Hệ số lương

Mức lương trước 01/7/2023

Mức lương từ 01/7/2023

2.34

3,486,600

4,212,000

2.67

3,978,300

4,806,000

3

4,470,000

5,400,000

3.33

4,961,700

5,994,000

3.66

5,453,400

6,588,000

3.99

5,945,100

7,182,000

4.32

6,436,800

7,776,000

4.65

6,928,500

8,370,000

 

Bảng lương y sỹ

Chức danh nghề nghiệp y sĩ áp dụng theo hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương từ 1,86 - 4,06.

Cụ thể bảng lương của y sĩ năm 2023 như sau:

Hệ số lương

Mức lương trước 01/7/2023

Mức lương từ 01/7/2023

1.86

2,771,400

3,348,000

2.06

3,069,400

3,708,000

2.26

3,367,400

4,068,000

2.46

3,665,400

4,428,000

2.66

3,963,400

4,788,000

2.86

4,261,400

5,148,000

3.06

4,559,400

5,508,000

3.26

4,857,400

5,868,000

3.46

5,155,400

6,228,000

3.66

5,453,400

6,588,000

3.86

5,751,400

6,948,000

4.06

6,049,400

7,308,000


Cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở ngoài việc được tăng lương từ 01/07/2023 còn được tăng mức ưu đãi nghề lên 100%; thời gian áp dụng từ 01/01/2022 đến hết 31/12/2023 theo Nghị định 05/2023.

Vừa rồi là thông tin về ​Bảng lương bác sĩ năm 2023. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  19006199 để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X