hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 28/06/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Bảng lương trưởng thôn, tổ trưởng dân phố từ 01/7/2024

Lương cơ sở dự kiến sẽ tăng từ tháng 7 tới, vậy điều này ảnh hưởng đến bảng lương trưởng thôn, tổ trưởng dân phố từ 01/7/2024 thế nào?

Chế độ, chính sách đối với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố

Điều 13 Thông tư 04/2012/TT-BNV quy định về chế độ, chính sách đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố.

Theo đó, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố được:

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức, kỹ năng cần thiết;

- Được biểu dương, khen thưởng nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trái lại khi không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm khuyết điểm hay không được nhân dân tín nhiệm thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể thấy Trưởng thôn hay Tổ trưởng Tổ dân phố đều là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng.

Bảng lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thay đổi thế nào khi tăng lương cơ sở?

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2025 đã đề xuất bổ sung đối tượng người hoạt động không chuyên trách đã bổ sung đối tượng này vào nhóm tham gia BHXH bắt buộc và được hưởng đầy đủ các chế độ như những đối tượng khác.

Do đó, nếu đề xuất này được thông qua và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực thì thời điểm này những người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được hưởng thêm chế độ ốm đau cũng như chế độ thai sản.

Bảng lương trưởng thôn, tổ trưởng dân phố từ 01/7/2024

Khoản 6 Điều 33 Nghị định 33/2023 của Chính phủ có nêu rõ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng.

Trường hợp Luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật đó.

Căn cứ khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng.

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP trước ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng.

Từ 01/7/2024, lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng (Kết luận 83 của Bộ Chính trị)

- Mức khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách năm 2024 như sau:

STT

Quy mô, đặc điểm đơn vị hành chính

Hệ số khoán

Qũy phụ cấp trước 01/7/2024

Qũy phụ cấp từ 01/7/2024

1

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;

- Tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên;

- Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã.

6,0 lần mức lương cơ sở

10.800.000 đồng/tháng

14.040.000 đồng/tháng

2

Thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại (1)

4,5 lần mức lương cơ sở

8.100.000 đồng/tháng

10.530 nghìn đồng/tháng

Tuy nhiên, thực tế mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được UBND cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định căn cứ vào quỹ phụ cấp và đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương.

Do đó, có thể thấy mức phụ cấp nêu trên đối với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn không phải là giống nhau giữa các tỉnh, thành.

Trên đây thông tin về Bảng lương trưởng thôn, tổ trưởng dân phố từ 01/7/2024.

Gọi ngay cho các chuyên viên pháp lý của chúng tôi theo số  1900.6199 để được giải đáp, hỗ trợ nếu có vướng mắc về các quy định của pháp luật

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X