hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 21/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy định về 9 đối tượng được tăng lương cơ sở của Bộ Nội vụ [Đề xuất]

Ai được tăng lương cơ sở từ 01/7/2023 hiện là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong đó quy định rõ những đối tượng được tăng lương cơ sở.

Ai được tăng lương cơ sở từ 01/7/2023?

Theo nội dung dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất 9 đối tượng áp dụng tăng lương cơ sở từ 01/7/2023 như sau:

1 - Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện (quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Cụ thể là:

-  Công dân Việt Nam được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

- Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2 - Cán bộ, công chức cấp xã (quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Cụ thể là cán bộ cấp xã là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3 - Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4 - Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP đang được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

5 - Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP)

6 - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7 - Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân.

8 - Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9 - Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

ai được tăng lương cơ sở từ 01/7/2023
Bộ Nội vụ quy định 9 đối tượng được tăng lương cơ sở từ 01/7/2023.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở áp dụng từ 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 69/2022/QH15 Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ sở 2023 lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Hiện nay mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, mức lương cơ sở 1,49 triêu đồng/tháng được giữ nguyên từ ngày 1/7/2019 đến nay dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 là cần thiết, nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trên đây là thông tin về vấn đề ai được tăng lương cơ sở từ 01/7/2023? Nếu còn băn khoăn, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X