hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 09/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mới: Cách tính mức lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức từ 1/7/2023

Cách tính mức lương cán bộ công chức từ 1/7/2023 được Bộ Nội vụ hướng dẫn tại Thông tư về thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước...

Đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan Nhà nước

Điều 1 của Dự thảo đã quy định các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước như sau:

1 - Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội

2 - Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

3 - Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái

4 - Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

5 - Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí

6 - Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

7 - Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng khi tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:

- Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng trong nước và ngoài nước thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước,…

- Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (bao gồm tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội…

- Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam;

- Các trường hợp làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động được ký kết hợp đồng lao động theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

cách tính mức lương cán bộ công chức từ 1/7/2023 thế nào
Từ 01/7/2023, cách tính mức lương cán bộ, công chức thế nào?

Cách tính mức lương cán bộ công chức từ 1/7/2023

Điều 3 Dự thảo này cũng quy định rõ cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí với các đối tượng 1, 2, 3, 4 và 7 như sau:

- Công thức tính mức lương:

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

x

Hệ số lương hiện hưởng

-  Công thức tính mức phụ cấp:

+ Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng

+ Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):
 

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

[Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 (nếu có)

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 (nếu có)]

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

 

+ Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành. 

- Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

- Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành:

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

x

Hệ số hoạt động phí theo quy định


- Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Từ ngày 01/7/2023, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

- Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu:

+ Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an;

+ Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định nêu trên.

HieuLuat vừa thông tin về Cách tính mức lương cán bộ công chức từ 1/7/2023nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X