hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 21/12/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy định mới về chế độ phụ cấp đối với cán bộ Công đoàn từ 01/01/2023

Phụ cấp đối với cán bộ Công đoàn 2023 được quy định tại Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ vừa được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 08/12/2022, chính thức có hiệu lực từ 01/01/2023.

Mục lục bài viết
  • Phụ cấp đối với cán bộ Công đoàn cơ sở 2023
  • Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
  • Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương

Phụ cấp đối với cán bộ Công đoàn cơ sở 2023

Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp tại Quyết định 5692 nêu rõ, đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm:

- Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận (nếu có);

- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra CĐCS, ủy viên ban chấp hành CĐCS, CĐCS thành viên, Công đoàn bộ phận (nếu có);

- Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn.

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn, kết quả nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề, thực hiện theo khung số lượng đoàn viên.
Đối với chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở:

chế độ phụ cấp với cán bộ công đoàn năm 2023

Có thể thấy, Quyết định 5692 đã mở rộng thang phụ cấp theo số lượng đoàn viên từ 6 bậc trước đây theo quy định tại Quyết định 3226/QĐ-TLĐ lên 10 bậc, nâng mức phụ cấp chức danh chủ tịch cong đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 30.000 đoàn viên trở lên lên mức tối đa 1,0 mức lương tối thiểu vùng.

Bên cạnh đó, mức tiền lương làm căn cứ tính phụ cấp đối với công đoàn sơ sở được phân loại rõ giữa khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước với công đoàn cơ sở doanh nghiệp và công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước.

Các đối tượng còn lạ do ban chấp hành công doàn cơ sở căn cứ nguồn chi được duyệt để cụ tể hóa số chi phụ cấp trong quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở, theo khung số lượng đoàn viên, đối tượng chi phụ cấp… Thời gian chi phụ cấp có thể thực hiện theo tháng, quý, 6 tháng hoặc măm.

Mức lương làm cơ sở tính hưởng phụ cấp:

- Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp Nhà nước, mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.
- Công đoàn cơ sở doanh nghiệp và công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước).

Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm:

- Ủy viên Ban chấp hành công đoàn

- Ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Ủy viên ban thành viên Ban nữ công quần chúng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS được xác định theo số lao động bình quân tham gia bảo hiểm xã hội làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong phạm vi đơn vị quản lý của năm liền kề. Cụ thể như sau:

Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương

Theo Quyết định số 5692, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương gồm:

- Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

-Ủy viên ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành Trung ương và tương đương.

Hệ số phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp Trung ương và tương đương được xác định theo số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân để làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong đơn vị quản lý của năm trước.

Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương

Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Mức lương cơ sở từ 01/01/2023 – 01/07/2023 là 1,49 triệu đồng/tháng; từ 01/7/2023 – 31/12/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng hiện vẫn đang áp dụng theo Nghị định 38/2022 từ 01/7/2022 như sau:

Vùng I: 4.680.000 triệu đồng/tháng

Vùng II: 4.160.000 triệu đồng/tháng

Vùng III: 3.640.000 triệu đồng/tháng

Vùng IV: 3.250.000 triệu đồng/tháng

Trên đây là thông tin về vấn đề phụ cấp cán bộ Công đoàn 2023. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X