hieuluat
Chia sẻ email

Chi tiết thời hạn nộp thuế GTGT được gia hạn năm 2024

Chi tiết thời hạn nộp thuế GTGT được gia hạn năm 2024 được quy định tại Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ.

Nghị định 64/2024 quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 như sau:

* Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu):

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) đối với doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn của:

- Kỳ tính thuế từ tháng 5 - tháng 9/2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng)

- Và kỳ tính thuế quý II/2024, quý III/2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý)

Thời gian gia hạn là:

- 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5/2024, tháng 6/2024 và quý II/2024

- 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2024

- 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2024

- 02 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9/2024 và quý III/2024.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, tuy nhiên chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

chi-tiet-thoi-han-nop-thue-gtgt-duoc-gia-han-nam-2024Chi tiết thời hạn nộp thuế GTGT được gia hạn năm 2024.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5/2024: chậm nhất là ngày 20/11/2024.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 9/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II/2024: chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý III/2024: chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề dưới đây không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng:

- Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm;...

- Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội;...

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục…

Nội dung Nghị định 64 cũng quy định về:

* Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên.

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

* Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2024.

* Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Bên cạnh Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 65/2024 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2024 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Trên đây là thông tin chi tiết thời hạn nộp thuế GTGT được gia hạn năm 2024.

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X