hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 26/12/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chính sách mới với người lao động, công chức từ tháng 01/2023

Một số chính sách mới với người lao động, công chức từ tháng 01/2023 sẽ có hiệu lực. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của HieuLuat để rõ hơn đó là những chính sách nào?

Mục lục bài viết
  • Cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở được tăng phụ cấp ưu đãi nghề
  • Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức Ngân hàng
  • Chế độ BHXH với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty Nhà nước

chính sách mới về lao động - tiền lương hiệu lực tháng 01/2023
Một số chính sách mới với người lao động, công chức từ tháng 01/2023

Cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở được tăng phụ cấp ưu đãi nghề

Việc thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở đã được đề cập tại Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Hiện vẫn chưa chốt phương án tăng phụ cấp ưu đãi đối với đối tượng này, tuy nhiên theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011/NĐ-CP, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập như sau:

- Mức phụ cấp 100%: đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn…

- Mức phụ cấp 40%: viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm….

Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức Ngân hàng

Thông tư 14/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 quy định việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức.

Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng thì không kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.

Về cách xếp lương, các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể:

Ngạch

Bảng lương áp dụng

Hệ số lương

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

Công chức loại A3 nhóm 1 (A3.1)

6,20 - 8,00

Kiểm soát viên chính ngân hàng

Công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1)

4,40 - 6,78

Kiểm soát viên ngân hàng

Công chức loại A1

2,34 - 4,98

Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng

Công chức loại A0

2,10 - 4,89

Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ

Công chức loại B

1,86 - 4,06

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ.

Chế độ BHXH với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty Nhà nước

Theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2023 thì chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 như sau:

Đối với lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 01 - 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu, đồng thời:

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu;

+ Được hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 01 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và:

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Đối với lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH bắt buộc tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu:

Được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí, tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí…

chế độ với lao động dôi dư

Trên đây là thông tin liên quan đến Chính sách mới với cán bộ công chức 01/2023Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.chính sách mới về lao động - tiền lương

Có thể bạn quan tâm

X