hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 18/08/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

[Tổng hợp] Chính sách mới với công an từ 15/8/2023 theo Nghị định 57

Chính sách mới với công an từ 15/8/2023 theo Nghị định 57 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung so với quy định tại Nghị định số 49/2019/NĐ-CP trước đây.

Mục lục bài viết
  • Thay đổi về giới hạn độ tuổi nghỉ hưu
  • Hướng dẫn về hạn tuổi phục vụ cao nhất
  • Thay đổi về việc kéo dài hạn tuổi phục vụ
  • Thêm quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn

Thay đổi về giới hạn độ tuổi nghỉ hưu

Trước đây, công nhân công an được nghỉ hưu khi:

- Nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi,

- Nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi

Và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, không thuộc trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nhưng do thay đổi tổ chức biên chế mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí sử dụng (theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 49/2019)

Từ ngày 15/8/2023, quy định này đã được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 57.

Theo đó, công nhân công an được nghỉ hưu khi nam đủ 55 tuổi đến dưới 62 tuổi và nữ đủ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi, đồng thời có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, không thuộc trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nhưng do thay đổi tổ chức biên chế mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí sử dụng.

thay đổi về độ tuổi nghỉ hưu của của công nhân công an từ 15/8/2023Thay đổi về độ tuổi nghỉ hưu của của công nhân công an từ 15/8/2023

Hướng dẫn về hạn tuổi phục vụ cao nhất

Nghị định 57/2023/NĐ-CP đã hướng dẫn chi tiết về quy định nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan công an tại Luật sửa đổi Luật Công an nhân dân 2023 (Luật này có hiệu lực từ ngày 15/8/2023).

Cụ thể, bổ sung lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với:

1 - Nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá

2 - Nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng

3 - Công nhân công an.

Theo đó, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan công an có cấp bậc Thượng tá được tính dựa trên tháng và năm sinh của nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá (căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 57)

Kể từ ngày 15/8/2023 - hết ngày 31/12/2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Thượng tá là 56 tuổi; kể từ ngày 01/01/2024, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 58 tuổi vào năm 2029.

Cụ thể:

Năm

Hạn tuổi phục vụ cao nhất

Từ 15/8/2023 - hết 31/12/2023

56 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

57 tuổi

2027

57 tuổi 4 tháng

2028

57 tuổi 8 tháng

Từ năm 2029 trở đi

58 tuổi

- Hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan công an có cấp bậc Đại tá:

Lộ trình được tính dựa trên tháng và năm sinh của nữ sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá.

Năm

Hạn tuổi phục vụ cao nhất

Từ 15/8/2023 - hết 31/12/2023

56 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

57 tuổi

2027

57 tuổi 4 tháng

2028

57 tuổi 8 tháng

2029

58 tuổi

2030

58 tuổi 4 tháng

2031

58 tuổi 8 tháng

2032

59 tuổi

2033

59 tuổi 4 tháng

2034

59 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

- Hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam sĩ quan công an có cấp bậc hàm Đại tá, cấp tướng

Lộ trình được tính dựa trên tháng và năm sinh của nam sĩ quan Công an nhân dân có cấp Đại tá, cấp tướng. Cụ thể:

Năm

Hạn tuổi phục vụ cao nhất

Từ 15/8/2023 - hết 31/12/2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2025

61 tuổi 3 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2027

61 tuổi 9 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

- Hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với công nhân công an

Lộ trình được tính dựa trên tháng và năm sinh của công nhân công an. Cụ thể:

Nam

Nữ

Năm

Hạn tuổi phục vụ cao nhất

Năm

Hạn tuổi phục vụ cao nhất

Từ 15/8/2023 - hết 31/12/2023

60 tuổi 9 tháng

Từ 15/8/2023 - hết 31/12/2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 9 tháng

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

2029

58 tuổi

2030

58 tuổi 4 tháng

2031

58 tuổi 8 tháng

2032

59 tuổi

2033

59 tuổi 4 tháng

2034

59 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Thay đổi về việc kéo dài hạn tuổi phục vụ

chính sách mới với công an tù 15/8/2023, công an là chuyên gia được kéo dài thời gian phục vụ Tổng thời gian kéo dài hạn tuổi phục vụ áp dụng chung với các đối tượng quy định.

Quy định cũ tại Điều 14 Nghị định 49/2019 thì tổng thời gian kéo dài hạn tuổi phục vụ được quy định riêng với các đối tượng như sau:

- Đối với Giáo sư là không quá 10 năm.

- Đối với Phó giáo sư là không quá 07 năm.

- Đối với Tiến sĩ, chuyên gia cao cấp là không quá 05 năm.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 57/2023 thì sĩ quan Công an nhân dân thuộc các trường hợp sau có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân:

- Giáo sư

- Phó giáo sư

- Tiến sĩ

- Chuyên gia cao cấp

Việc kéo dài hạn tuổi phục vụ có thể được thực hiệm một hoặc nhiều lần. Mỗi lần kéo dài không quá 02 năm và tổng thời gian kéo dài không quá 05 năm và áp dụng chung với tất cả các đối tượng nêu trên.

Thêm quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 57/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 2a vào Điều 2 Nghị định số 49/2019 các tiêu chí xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn.

Theo đó, sĩ quan công an được xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn nếu Lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực dưới đây mà được tặng thưởng một trong các hình thức huân chương, danh hiệu vinh dự (không tính các hình thức khen thưởng theo niên hạn và khen thưởng quá trình cống hiến):

- Bảo vệ an ninh quốc gia

- Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

- Đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

- Xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập

Các hình thức huân chương

Danh hiệu vinh dự Nhà nước

- Huân chương Sao vàng;

- Huân chương Hồ Chí Minh;

- Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.

- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Danh hiệu Anh hùng Lao động.


Điều luật này cũng quy định rõ là trong thời gian giữ một chức vụ chỉ được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn một lần; thời điểm tặng thưởng huân chương, thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn giữ cấp bậc hàm hiện tại.

Bên cạnh đó, thời gian thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn là không quá 12 tháng.

Trên đây là Chính sách mới với công an từ 15/8/2023 theo Nghị định 57Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X