hieuluat
Chia sẻ email

Mới: Chính sách với công chức bị tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính

Chính sách với công chức bị tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính là một trong những nội dung được đề cập đến tại Nghị định 29/2023 mới đây của Chính phủ.

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp đơn vị hành chính

Tại Điều 8 Nghị định 29 quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã:

- Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và

- Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên.

Các đối tượng này ngoài hưởng chế độ hưu trí còn được hưởng các chế độ:

+  Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định

+ Được hưởng chế độ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 29. Cụ thể là được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Đối với đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã:

- Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP

- Có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngoài hưởng chế độ hưu trí còn được hưởng các chế độ sau:

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được hưởng trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân và trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

chế độ đối với công chức bị tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chínhChính sách với công chức bị tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính từ 20/7/2023.

Chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư

Điều 9 Nghị định 29 có quy định rõ chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư như sau:

* Đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp, ngoài hưởng một trong các chính sách:

- Thôi việc

- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước

- Nghỉ hưu trước tuổi

Cán bộ được hưởng thêm chính sách sau:

+ Nếu nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định thì cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng;

+ Nếu nghỉ sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì được hưởng trợ cấp bằng 1/4 tháng tiền lương hiện hưởng;

Đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ: số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên.

Công viên chức hưởng thêm các chính sách:

+ Nếu nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định thì cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công viên chức dôi dư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng;

+ Nếu nghỉ sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp đến truớc thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì   cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công viên chức dôi dư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng mức trợ cấp bằng 1/4 tháng tiền lương hiện hưởng;

Đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên.

* Đối tượng tinh giản biên chế là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp như sau:

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giữ các chức danh bầu cử thì:

+ Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.

+ Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu;

-  Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giữ các chức danh không do bầu cử thì:

+ Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp được hưởng trợ cấp bằng 1/2 mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.

+ Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Trên đây là thông tin về chính sách đối với công chức bị tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu còn thắc mắc khác, độc giả có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X