hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 01/06/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đề xuất mới về quy định thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Trong đó có đề xuất 11 quy định đối với thí sinh thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

11 quy định thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Theo đó tại Điều 4 trong Nội quy và Quy chế kèm theo dự thảo Thông tư có nêu rõ 11 quy định định thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức đối với thí sinh như sau:

Thứ nhất, phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự. Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm sau khi thời gian bắt đầu tính giờ làm bài thi thì không được dự thi.

Thứ hai, phải xuất trình Giấy CMND/CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh và giấy xác nhận đăng ký dự thi để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

Thứ ba, thí sinh ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để Giấy CMND/CCCD hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh và giấy xác nhận đăng ký dự thi lên mặt bàn để các giám thị phòng thi và các thành viên Hội đồng thi kiểm tra.

Thứ tư, chỉ được mang vào phòng thi bút viết, một số loại thuốc mà thí sinh dự thi có bệnh án phải mang theo,

Không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu,... có liên quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

Thứ năm, phải tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị phòng thi; đồng thời giữ trật tự và không được hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng thi.

Thứ sáu, không được trao đổi với người khác trong thời gian thi, không được trao đổi giấy nháp, không được nhìn bài thi của thí sinh khác hoặc có bất kỳ hành động gian lận nào khác. Bên cạnh đó, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào phòng thi.

Thứ bảy, nếu cần hỏi điều gì, thí sinh phải hỏi công khai giám thị phòng thi.

Thứ tám, trong thời gian làm bài thi, thí sinh không được ra ngoài phòng thi, nếu có đau, ốm bất thường thì thí sinh phải báo cho giám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng điểm thi, Phó trưởng điểm thi, giám sát thi xem xét, giải quyết.

Thứ chín, nghiêm cấm hành vi làm hỏng hệ thống máy vi tính phục vụ thi; nếu phát hiện máy vi tính không sử dụng được phải kịp thời báo cho giám thị phòng thi để xem xét, giải quyết.

Thứ mười, thí sinh dự thi chỉ được rời phòng thi khi đã nộp bài và ký xác nhận vào bảng kết quả thi. Nếu thí sinh dự thi không ký xác nhận vào bảng kết quả thi trước khi ra khỏi phòng thi thì phải nhận điểm 0.

Nếu giám thị phát hiện thí sinh dự thi ký thay thí sinh dự thi khác thì các thí sinh này đều phải nhận điểm 0. Việc quyết định điểm 0 đối với các trường hợp này do Chủ tịch Hội đồng quyết định căn cứ báo cáo của Trưởng ban coi thi.

mười một là thí sinh dự thi có quyền tố giác người vi phạm nội quy, quy chế với giám thị phòng thi, Trưởng ban coi thi, Phó trưởng ban coi thi, Trưởng điểm thi, Phó trưởng điểm thi, thành viên Hội đồng thi, thành viên Ban Giám sát.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định thi kiểm định chất lượng đầu vào công chứcBội Nội vụ đề xuất quy định thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Thí sinh trao đổi bài làm sẽ bị trừ 50% tổng số câu trả lời đúng

Khoản 4 Điều 5 Nội quy của dự thảo cũng quy định về việc trừ điểm bài thi:

- Theo đó, thí sinh bị khiển trách trong khi làm bài thi sẽ bị trừ 25% tổng số câu trả lời đúng trong kỳ thi;

- Thí sinh bị cảnh cáo trong phần thi, bài thi, môn thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số câu trả lời đúng trong kỳ thi;

Điều luật này của dự thảo cũng quy định rõ

- Các trường hợp bị khiển trách gồm:

+ Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình;

+Trao đổi với thí sinh khác và đã bị nhắc nhở nhưng không chấp hành;

- Mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu… liên quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

- Các trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo gồm:

+ Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác;

+ Sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

- Trường hợp bị đình chỉ thi: thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi hoặc thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

Trước đó vào ngày 21/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về việc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển vào làm công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.


HieuLuat vừa thông tin về đề xuất quy định thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X