hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 24/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tổng hợp điểm mới của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Tổng hợp điểm mới của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đang được Quốc hội khóa XV - kỳ họp thứ 5 thảo luận gồm những gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu tại bài viết sau.

 

Mục lục bài viết
 • Thứ nhất, bổ sung quy định mới về sở hữu nhà chung cư
 • Thứ hai, sửa đổi bổ sung một số quy định về xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, bãi bỏ quy định về kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm
 • Thứ ba, luật hóa một số quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP về vấn đề phát triển nhà ở
 • Thứ tư, sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về vấn đề cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 • Thứ năm, bổ sung quy định liên quan đến chính sách nhà ở xã hội

Luật Nhà ở 2014 đang có hiệu lực thi hành là một trong số những văn bản luật có phạm vi điều chỉnh lớn, ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều ngành nghề, đối tượng trong xã hội.

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi gồm 196 Điều, tăng 13 Điều so với Luật Nhà ở hiện hành.

So với Luật hiện hành thì Dự thảo đã bãi bỏ 7 Điều; sửa đổi bổ sung 104 Điều; giữ nguyên 47 Điều; luật hóa 11 Điều từ Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Điều này cho thấy, lần sửa đổi này là lần sửa đổi lớn, thay đổi phần lớn quy định của Luật hiện hành.

Trong số những thay đổi (dự kiến), có 8 điểm mới của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi được quan tâm, chú ý nhiều như sau:

Thứ nhất, bổ sung quy định mới về sở hữu nhà chung cư

Gồm 2 nhóm nội dung:

 • Xác lập, chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ, xử lý khi chung cư chấm dứt quyền sở hữu:

  • Ví dụ như xác định quyền sở hữu của cá nhân nước ngoài đối với nhà ở khi bị buộc xuất cảnh (Điều 23 Dự thảo)/ hoặc có quyền phá dỡ, xây dựng lại nhà ở thuộc sở hữu của mình (Điều 12 Dự thảo);

 • Quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ:

  • Ví dụ chủ sở hữu nhà chung cư có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện phá dỡ nhà chung cư theo quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, xử lý vi phạm (Điều 13 Dự thảo);


Thứ hai, sửa đổi bổ sung một số quy định về xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, bãi bỏ quy định về kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm

Từ Điều 28 đến Điều 31 của Dự thảo quy định chi tiết về nội dung này.

Ví dụ như, quy định về nội dung kế hoạch nhà ở cấp tỉnh gồm có các chỉ tiêu nhà ở bình quân đầu người, diện tích sàn xây dựng nhà ở, danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được chấp thuận chủ trương đầu tư…

Đây là những căn cứ để đánh giá tiêu chí đăng ký thường trú theo diện tích nhà ở, xem xét điều kiện cấp giấy phép xây dựng…


Thứ ba, luật hóa một số quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP về vấn đề phát triển nhà ở

Nội dung tham khảo từ Điều 32 của Dự thảo, đây là nhóm quy định được sửa đổi, bổ sung tương đối nhiều, toàn diện;

Chú ý tới một số nội dung như:

 • Các dự án được quy định là hình thức phát triển nhà ở;

 • Loại hình nhà ở phát triển theo dự án và tiêu chuẩn về diện tích của nhà ở: Ví dụ nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư,...;

 • Những yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, quỹ đất được sử dụng thực hiện dự án xây dựng nhà ở;

 • Quy trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở theo hướng hợp nhất nội dung từ luật liên quan, kết hợp quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP;

 • …;


Thứ tư, sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về vấn đề cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

 • Quy định này bao gồm từ Điều 60 đến Điều 76 của Dự thảo;

 • Trong đó, quy định rõ hơn về các trường hợp phá dỡ, quy định kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư, các hình thức/chủ đầu tư thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư/hoặc đền bù, bồi thường khi phá dỡ, xây dựng lại nhà chung cư…;

8 điểm mới của dự thảo luật nhà ở sửa đổi đáng chú ý8 điểm mới của dự thảo luật nhà ở sửa đổi đáng chú ý

Thứ năm, bổ sung quy định liên quan đến chính sách nhà ở xã hội

 • Các khoản bổ sung quan trọng như thời điểm thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội (thời điểm đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở); xác định giá bán nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng (Luật hiện hành chỉ có giá thuê, hoặc giá thuê mua mà không có giá bán);

 • Hoặc quy định về chính sách phát triển nhà lưu trú cho công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang (từ Điều 88 đến Điều 107 của Dự thảo);


Thứ sáu, quy định mới về vấn đề huy động vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư

 • Theo đó, đáng chú ý, Dự thảo quy định rõ từng loại vốn phục vụ cho phát triển đối với từng loại nhà ở (nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách xã hội…) tại Điều 113;

 • Dự thảo cũng quy định về nguồn vốn được huy động, nguyên tắc huy động, sử dụng vốn cho phát triển nhà ở tại Điều 114;

 • Đây là quy định quan trọng, mới so với Luật hiện hành và phù hợp với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về tài chính ngân hàng;


Thứ bảy, dự thảo có những quy định chi tiết về nhiều nội dung liên quan đến phân định quyền sử dụng, sở hữu nhà chung cư nhằm hạn chế các tranh chấp

 • Nội dung này được quy định từ Điều 140 đến Điều 156 của Dự thảo;

 • Ví dụ như Quy định về phần sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung cư/Cách xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong nhà chung cư…;


Thứ tám, sửa đổi bổ sung một số quy định về giao dịch nhà ở

Các vấn đề liên quan đến giao dịch nhà ở được Dự thảo sửa đổi bổ sung từ Điều 157 đến Điều 187 như:

 • Quy định về hợp đồng;

 • Quy định về giao dịch mua bán nhà ở;

 • Quy định về xử lý trong trường hợp mua bán nhà ở có thời hạn;

 • Quy định về bên nhân thế chấp, bên thế chấp nhà ở, điều kiện thế chấp (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai);

 • …;

Trên đây là 8 điểm mới của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Ngoài ra, Dự thảo còn rất nhiều những điểm sửa đổi, bổ sung khác nhằm đồng bộ hóa, phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những quy định tại Dự thảo, vẫn cần có những đóng góp, sửa đổi, thay thế, do vậy, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về Dự thảo luật quan trọng này trong những bài viết tiếp theo.

Trên đây là những phân tích của chúng tôi về điểm mới của dự thảo luật nhà ở sửa đổi, nếu cần trao đổi, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X