hieuluat
Chia sẻ email

Điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động [Dự kiến]

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội có nhiều thay đổi có lợi hơn đối với người lao động, trong đó bao gồm cả việc điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động.

Điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động

Cụ thể tại Điều 42 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất quy định về mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

- Người lao động hưởng chế độ ốm đau khi người lao động ốm, khi chăm con ốm thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

Người lao động phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên khi mới bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội hoặc tham gia trở lại sau khi thôi việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

- Người lao động đã hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị do mắc bệnh phải điều trị dài ngày theo Danh mục bệnh quy định thì mức hưởng như sau:

+ Bằng 65% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

+ Bằng 55% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ Bằng 50% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

- Thời gian điều trị của người lao động do chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền có mức hưởng bằng 100% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

- Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một phần hai mức trợ cấp ốm đau 01 ngày.

Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ dưới nửa ngày được tính là nửa ngày; từ nửa ngày trở lên được tính là một ngày.

Hiện hành, theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chưa có quy định về mức hưởng chế độ ốm đau nửa ngày.

Như vậy, với điều chỉnh này thì người lao động khi nghỉ ốm nửa ngày có giấy của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền cũng sẽ được BHXH chi trả.

điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao độngSắp tới, sẽ điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động.

Điều chỉnh mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Hiện nay tại Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Điều 43 dự thảo Luật sửa đổi quy định thời gian này tối đa là 10 ngày trong một năm. Về cơ bản quy định này không thay đổi..

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định theo dự thảo mới cũng không thay đổi so với hiện hành.

Và nếu đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

- Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

- Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Hiện nay mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Dự thảo Luật sửa đổi quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày cụ thể bằng 540.000 đồng. Bởi từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương, đồng thời bãi bỏ luôn mức lương cơ sở.

Ngoài ra, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau này được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 67 của Luật này.

Theo đó, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Trên đây là thông tin về việc điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động.

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X