hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 06/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mới: Doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu từ 5/3/2023

Doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vừa được Chính phủ ban hành ngày 05/3/2023.

Doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu

Theo đó, tại Điều 2 Nghị định 08/2023/NĐ-CP quy định về việc cho phép doanh nghiệp được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu có đề cập đến trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Trước đó, tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành.

Như vậy, Nghị định 08/2023/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định mới thì doanh nghiệp còn được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Cụ thể, tại Điều 2 Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP thì việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo các nguyên tắc:

Thứ nhất, tuân thủ quy định (theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 65/2022)

Thứ hai, trong trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Thứ ba, đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Nếu có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận).

doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu từ 5/3/3023
Từ 5/3/2023 doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu.

Doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác

Bên cạnh việc có thể kéo dài ký hạn trái phiếu thì hiện nay, doanh nghiệp phát hành trái phiếu còn có thể thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

Cụ thể khoản 3 Điều 34 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 08/2023/NĐ-CP quy định về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.

Theo đó, cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

Cụ thể, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư thì doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo các nguyên tắc:

- Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Riêng với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải tuân thủ thêm quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.

- Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.

- Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP trước đó chỉ yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu:

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn

- Thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu.)

Trên đây là thông tin về việc Doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu​. Nếu còn vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X