hieuluat
Chia sẻ email

Mới: Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn độ tuổi quy định [Đề xuất]

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn so với độ tuổi quy định là một trong những thông tin đáng chú ý tại Dự thảo Luật Nhà giáo.

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm so với độ tuổi quy định

Theo đó, Điều 46 dự thảo Luật Nhà giáo quy định về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo như sau:

Giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi, đồng thời được hưởng các chế độ nghỉ hưu theo quy định;

Với các nhà giáo khác độ tuổi nghỉ hưu vẫn thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động;

Điều luật này còn quy định rõ trước 06 tháng, tính đến ngày nhà giáo nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà giáo phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu.

Trước 03 (ba) tháng, tính đến ngày nhà giáo nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà giáo ra quyết định nghỉ hưu.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục có thể ký hợp đồng lao động với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng.

Như vậy theo quy định mới tại dự thảo Luật Nhà giáo thì giáo viên mầm non sẽ được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi, sớm hơn so với độ tuổi nghỉ hưu chung theo quy định hiện hành.

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu của viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

...

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì tuổi nghỉ hưu hiện nay, cụ thể là năm 2024 của giáo viên mầm non là viên chức trong điều kiện lao động bình thường là 61 tuổi đối với nam, 56 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Đối với giáo viên mầm non là viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Bị suy giảm khả năng lao động;

- Làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Bên cạnh đó, giáo viên mầm non là viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) nếu có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và thuộc một số trường hợp đặc biệt.

giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớmSắp tới, giáo viên mầm non sẽ được nghỉ hưu sớm hơn độ tuổi quy định?

Nhà giáo được kéo dài thời gian làm việc tối đa 10 năm

Điều 47 dự thảo cũng quy định về chế độ kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo như sau:

Nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư và có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Thời gian kéo dài làm việc được đề xuất như sau:

-Nhà giáo có trình độ tiến sĩ là không quá 5 năm;

- Nhà giáo có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm

- Nhà giáo có chức danh giáo sư là không quá 10 năm.

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhà giáo chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cũng không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Trong thời gian này nếu nhà giáo có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Hiện hành theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP viên chức giáo viên được xem xét kéo dài thời gian công tác khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, khi đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức làm việc có nhu cầu.

Thứ hai, viên chức phải có đủ sức khoẻ.

Thứ ba, không thuộc các trường hợp: Đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền.

Thứ tư, viên chức có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác sau khi nghỉ hưu.

Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định về tuổi nghỉ hưu.

Trên đây là thông tin về việc Giáo viên mầm non sẽ được nghỉ hưu sớm hơn độ tuổi quy định.

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X