hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 07/12/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3: Đã có hướng dẫn mới nhất!

Hướng dẫn mới nhất về xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 được quy định tại văn bản của Ủy ban kiểm tra Trung ương, số 05-HD/UBKTTW thực hiện Quy định 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Hướng dẫn về xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

Nội dung văn bản Ủy ban kiểm tra Trung ương đã hướng dẫn việc áp dụng các hình thức kỷ luật đối với một số vi phạm bao gồm vi phạm về chính sách dân số.

Hiện nay, việc đảng viên sinh con thứ 3 hay thứ 4, 5 nếu không thuộc một trong 9 trường hợp sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật quy định tại Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 vẫn có thể được xem là vi phạm chính sách dân số và bị kỷ luật theo Quy định 69.

Cụ thể như sau:

(1) Đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách nếu vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng:

- Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình hoặc tham gia các hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

- Vi phạm chính sách dân số

(2) Nếu vi phạm đã kỷ luật theo Khoản (1) mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

- Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

- Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định.

(3) Nếu vi phạm Khoản (1), (2) gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Tại Hướng dẫn 05, tại khoản 8, Mục III hướng dẫn kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số như sau:

8. Vi phạm quy định chính sách dân số (Điều 52)

8.1. Vi phạm do nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật.

8.2. Vi phạm do cố ý hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì xem xét tăng nặng mức kỷ luật.

Có thể thấy, đảng viên thuộc trường hợp vi phạm nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật.

Bên cạnh đó, nếu đảng viên vi phạm do cố ý hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình thì xem xét tăng nặng mức kỷ luật.

Như vậy, theo hướng dẫn mới nếu cố ý mang thai con thứ 3 hoặc cưỡng ép không thực hiện kế hoạch hóa gia đình sẽ bị tăng nặng mức kỷ luật.

09 trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật theo Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW năm 2018 bao gồm:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu cả 2 hoặc 1trong 2người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ KH&ĐT.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ 2 mà sinh 2 con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ 3 nếu đã có 2 con đẻ nhưng một hoặc cả 2 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ), quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

+ Sinh 1 con hoặc 2 con, nếu 1 trong 2 người đã có con riêng (con đẻ).

+ Sinh 1 hoặc 2 con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

7. Sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

8. Phụ nữ chưa kết hôn sinh 3 con trở lên trong cùng một lần sinh.

9. Sinh con thứ 3 trở lên trước ngày 19/1/1989 (ngày Quyết định 162-HĐBT có hiệu lực thi hành).

ky luat dang vien sinh con thu 3

Hướng dẫn về áp dụng hình thức kỷ luật cách chức

Theo Hướng dẫn 05 về việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức (nếu có chức vụ như sau):

Đảng viên giữ chức vụ bị kỷ luật theo quy định tại khoản 2 các điều từ Điều 25 đến Điều 56 của Quy định 69-QĐ/TW, thì xem xét kỷ luật cách chức đối với vi phạm:

- Đã bị kỷ luật mà tái phạm.

- Vi phạm trong phạm vi, lĩnh vực chuyên môn được giao; biết sai mà vẫn thực hiện hành vi vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm tại tổ chức, cơ quan, đơn vị mình lãnh đạo, quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Đã được tổ chức đảng cấp trên chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, rút kinh nghiệm nhưng vẫn để vi phạm tiếp diễn.

Việc kỷ luật cách chức một, một số hoặc tất cả các chức vụ trong Đảng thì căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm để xem xét, quyết định.

Vừa rồi là những thông tin về kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  19006199 để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X