hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 26/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mới: Làm hộ chiếu nhưng không lấy đúng hẹn sẽ bị hủy [Đề xuất]

Làm hộ chiếu không lấy đúng hẹn sẽ bị hủy sau 12 tháng là một trong những đề xuất nổi bật của Bộ Công an tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật xuất cảnh, nhập cảnh.

Mục lục bài viết
  • Làm hộ chiếu không lấy đúng hẹn sẽ bị hủy sau 12 tháng
  • Người dưới 14 tuổi không cần nộp giấy khai sinh
  • Bổ sung "nơi sinh" vào hộ chiếu
  • Đề xuất thực hiện nhiều thủ tục trên môi trường điện tử

Làm hộ chiếu không lấy đúng hẹn sẽ bị hủy sau 12 tháng

Theo thống kê của Bộ Công an, tính từ 01/7/2020 đến 24/3/2023 có gần 1000 trường hợp công dân đã được cấp hộ chiếu nhưng không nhận kết quả, dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân mà không đến nhận.

Để giải quyết vấn đề này tại Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn nhận hộ chiếu mà không đến nhận.

Cụ thể, tại khoản 7 Điều 1 của Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:

1. Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày hẹn nhận kết quả đề nghị cấp hộ chiếu mà không đến nhận hộ chiếu.

Theo quy định cũ là hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất.

làm hộ chiếu không lấy đúng hẹn sẽ bị hủy sau 12 thángTheo đề xuất, làm hộ chiếu không lấy đúng hẹn sẽ bị hủy sau 12 tháng. 

Người dưới 14 tuổi không cần nộp giấy khai sinh

Liên quan đến vấn đề cấp hộ chiếu phổ thông cho người chưa đủ 14 tuổi, Bộ Công an đã đề xuất bãi bỏ quy định người chưa đủ 14 tuổi cần phải cung cấp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh tại điểm b khoản 4 Điều 1 Dự thảo Luật.

Theo đó, người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung, giấy tờ liên quan theo quy định và xuất trình hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam, giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ làm căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

Theo Bộ Công an thì hiện nay đã hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh. Việc tra cứu thông tin có thể được thực hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không cần thiết phải đề nghị công dân cung cấp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi.

Bổ sung "nơi sinh" vào hộ chiếu

Tại Nghị quyết số 76/2022, Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.

Do vậy, trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất tại khoản 1 Điều 1 các thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh sẽ gồm: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất, nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số CMND; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

Đề xuất thực hiện nhiều thủ tục trên môi trường điện tử

Việc thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, thực tế người dân đã có thể làm thủ tục cấp hộ chiếu qua mạng nhưng vẫn phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện thủ tục.

Do đó, để bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện việc cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử.

Đối với trường hợp mất hộ chiếu, Dự thảo cũng quy định về hình thức, trình tự cũng như thủ tục thực hiện báo mất hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, hiện nay người đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trực tiếp nộp tờ khai và hộ chiếu tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh. Dự thảo Luật đã bổ sung quy định thực hiện thủ tục này trên môi trường điện tử để người dân có thêm phương án lựa chọn.

Trên đây là thông tin về vấn đề làm hộ chiếu không lấy đúng hẹn sẽ bị hủy; nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X