hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 24/12/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy định mức lệ phí đăng ký cư trú áp dụng từ 5/2/2023

Lệ phí đăng ký cư trú 2023 được quy định cụ thể tại Thông tư 75/2022/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú của Bộ Tài Chính. Thông tư này được ban hành ngày 22/12/2022.

Lệ phí đăng ký cư trú mới nhất 2023

Theo quy định tại Thông tư 75, Bộ Tài chính quy định cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Mức thu lệ phí đăng ký cư trú 2023 mới nhất sẽ chính thức áp dụng từ 05/2/2023.

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến

1

Đăng ký thường trú

Đồng/lần đăng ký

20.000

10.000

2

Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình)

Đồng/lần đăng ký

15.000

7.000

3

Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo sanh sách

Đồng/người/lần đăng ký

10.000

5.000

4

Tách hộ

Đồng/lần đăng ký

10.000

5.000

Mức phí này không có sự thay đổi so với đề xuất trước đó của Bộ Tài chính tại Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú vào hồi tháng 09/2022.

thời gian áp dụng mức thu lệ phí đăng ký cư trú mới nhất 2023

Sẽ thống nhất mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên cả nước

Cũng tại Điều 8 Thông tư 75 quy định về hiệu lực còn nói rõ, kể từ ngày 05/2/2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất trên cả nước.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gần nhất. 

Hiện hành, theo quy định tại Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định các khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh bao gồm cả lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).

Có nghĩa là HĐND cấp tỉnh sẽ quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú bao gồm cả đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú.

Căn cứ xác định mức thu lệ phí đăng ký cư trú hiện hành được thực hiện theo Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC (được sửa đổi bởi điểm đ khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC) như sau:

“Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí

...

Đối với các khoản lệ phí

Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người được cơ quan đăng ký cư trú giải quyết việc đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật.

- Lệ phí đăng ký cư trú đối với việc đăng ký và quản lý cư trú gồm: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người, gia hạn tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú. Việc đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách thì lệ phí đăng ký được tính với từng cá nhân như đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho một người.

- Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp, đảm bảo nguyên tắc sau: Mức thu lệ phí đối với việc đăng ký cư trú tại cơ quan đăng ký cư trú thuộc thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn mức thu đối với các khu vực khác.

Như vậy trước thời điểm Thông tư 75/2022 có hiệu lực, tức trước ngày 05/2/2023, lệ phí đăng ký cư trú vẫn áp dụng theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Sau thời điểm này, mức phí trên sẽ áp dụng thống nhất trên cả nước.

Các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú

Thông tư 75/2022 cuả Bộ Tài Chính cũng quy định các trường hợp miễn lệ phí đăng ký cư trú gồm:

- Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật;

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Công dân thường trú tại các xã biên giới, các huyện đảo, thuộc hộ nghèo theo quy định.

- Công dân từ 16 đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha, mẹ.

Trên đây là thông tin về lệ phí đăng ký cư trú mới nhất 2023. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X