hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 24/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lương chủ tịch và phó chủ tịch xã, phường năm 2023

Lương chủ tịch xã 2023 và lương phó chủ tịch xã 2023 là bao nhiêu? Thay đổi thế nào khi mức lương cơ sở tăng từ 01/7/2023 tới đây? Để biết rõ hơn, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của HieuLuat!

Quy định lương chủ tịch xã 2023

Theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cán bộ công chức được tính như sau:

Mức lương = Mức lương cơ sở x hệ số lương hiện hưởng.

  • Mức lương cơ sở trước 01/7/2023: 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019)
  • Mức lương cơ sở từ 01/7/2023: 1,8 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 24/2023)

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP, hệ số lương đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Hệ số lương

Mức lương trước 01/7/2023

Mức lương trước 01/7/2023

Bậc 1

2,15

3.203.500

3.870.000

Bậc 2

2,65

3.948.500

4.770.000

Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, cách xếp lương được thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 13/2019/TT-BNV, cán bộ cấp xã (gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã) đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên được xếp lương như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Trình độ đào tạo

Ngạch lương

Hệ số lương

Mức lương trước 01/7/2023

Mức lương trước 01/7/2023

Đại học trở lên

Ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1)

2.34 - 4.98

3.486.600 - 7.420.200

4.212.000 - 8.964.000

Tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng

Ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0)

2.1 - 4.89

3.129.000 - 7.286.100

3.780.000 - 8.802.000

Tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp

Ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B)

1.86 - 4.06

2.771.400 - 6.049.4000

3.348.000 - 7.308.000

Quy định lương phó chủ tịch xã 2023

Công thức tính lương của Phó Chủ tịch UBND xã cũng áp dụng như với Chủ tịch xã.

Lương Phó Chủ tịch UBND xã = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thì lương Phó Chủ tịch UBND xã có 2 bậc lương là 1,95 và 2,45. Theo đó, mức lương của Phó Chủ tịch xã cụ thể như sau:

Hệ số

Mức lương trước 01/7/2023

Mức lương từ 01/7/2023

1,95

2.905.500

3.510.000

2,45

2.905.500

4.410.000

Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã

Điều 8 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV có quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn như sau:

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, phải có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương có kết quả.

- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng đồng thời có ý thức kỷ luật trong công tác.

- Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Về tuổi đời: Do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.

- Về học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Về chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

- Về chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Ở khu vực đồng bằng: có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên.

+ Với miền núi: phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ từ sơ cấp trở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên.

Ngoài ra, ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế.

HieuLuat vừa thông tin về mức trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc từ 01/7/2023, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X