hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 22/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 khi lương cơ sở tăng

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 2023 thay đổi thế nào khi Nghị định 4/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ 01/7/2023 lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Mục lục bài viết
  • Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023
  • Quy định tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023
  • Lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa năm 2023 là bao nhiêu?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làm 2013 thì mức đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Người lao động: đóng bằng 1% tiền lương tháng

- Người sử dụng lao động: đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.

Quy định tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp căn cứ Điều 58 Luật Việc làm 2013, Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

+ Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

+ Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

muc dong bao hiem that nghiep nam 2023

Lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa năm 2023 là bao nhiêu?

- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Khoản 1 Điều 58 Luật Việc làm 2013 quy định trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa
trước 01/7/2023

Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa
sau 01/7/2023

1,490,000 X 20 = 29,800,000 đồng

1,800,000 X 20 = 36,000,000

- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Theo khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm 2013 thì trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP, đồng thời căn cứ quy định tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa

Người làm việc trong điều kiện bình thường

Vùng I

4,680,000

93,600.000

Vùng II

4,160.000

83,200.000

Vùng III

3,640.000

72,800.000

Vùng IV

3,250,000

65,000.000

Người đã qua học nghề, đào tạo nghề

Vùng I

5,007,600

100,152,000

Vùng II

4,451,200

89,024,000

Vùng III

3,894,800

77,896,000

Vùng IV

3,477,500

69,550,000

Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Vùng I

4,914,000

98,280,000

Vùng II

4,368,000

87,360,000

Vùng III

3,822,000

76,440,000

Vùng IV

3,412,500

68,250,000

Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Vùng I

5,007,600

100,152,000

Vùng II

4,451,200

89,024,000

Vùng III

3,894,800

77,896,000

Vùng IV

3,477,500

69,550,000


Hiện chưa có thông tin về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2023 nên mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 38/2022 sẽ theo như bảng trên. HieuLuat sẽ tiếp tục cập nhật về bảng này khi có thông tin thay đổi về mức lương tối thiểu vùng.

Trên đây là thông tin về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ giải đáp.

Có thể bạn quan tâm

X