hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 15/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mức lương công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ 01/7/2023

Mức lương của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ 1/7/2023 sẽ thay đổi thế nào khi từ thời điểm này lương cơ sở chính thức áp dụng ở mức 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24.

Mức lương công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ 01/7/2023

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP về xếp lương của công chức cấp xã quy định như sau:

Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP theo:

- Bảng lương số 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.

- Bảng lương số 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nướcban hành kèm theo.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 2/2021/TT-BNV thì các ngạch công chức chuyên ngành hành chính được áp dụng Bảng 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) tại Nghị định 204/2004.

Hiện nay, mức lương cơ sở tính đến hết ngày 30/6/2023 là 1,49 triệu đồng (theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Kể từ ngày 1/7/2023 thì mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 24/2023 là 1,8 triệu đồng.

Mức lương của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ 01/7/2023 Mức lương của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ 01/7/2023 thay đổi thế nào?

Như vậy, về hệ số lương theo ngạch và mức tiền lương của công chức tư pháp - hộ tịch có sự thay đổi khi điều chỉnh tăng lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2023 như bảng dưới đây:

Đơn vị: đồng

STT

Ngạch công chức

Bảng lương áp dụng

Hệ số lương

Mức lương trước 1/7/2023

Mức lương từ 1/7/2023

1

Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001)

Bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1)

6,20 - 8,00

9.238.000 – 11.920.000

11.160.000 – 14.400.000

2

Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002)

Bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1

4,40 - 6,78

6.556.000 – 10.099.220

7.920.000 – 12.200.400

3

Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003)

Bảng lương công chức loại A1

2,34 - 4,98

3.488.600 – 7.420.220

4.212.000 – 8.964.000

4

Ngạch Cán sự (mã số 01.004)

Bảng lương công chức loại A0

2,10 - 4,89

3.129.000 – 7.288.100

3,780.000 – 8.802.000

5

Ngạch Nhân viên (mã số 01.005)

Bảng lương công chức loại B

1,86 - 4,06

2.771.400 -6.049.400

3.708.000 – 7.308.000

Tiêu chuẩn đối với công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã

Điểm e khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã là một chức danh công chức cấp xã.

Đồng thời theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Về tiêu chuẩn đối với công chức tư pháp – hộ tịch, khoản 2 Điều 72 Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

  • Có trình độ từ trung cấp luật trở lên, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch;
  • Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp với yêu cầu công việc.

Ngoài ra, cần căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch của địa phương, Chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách.

Bên cạnh đó, khoản 3 Nghị định 112/2011; khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019 của Bộ Nội vụ thì công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo liệt kê dưới đây:

  • Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  • Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước.
  • Có trình độ văn hóa lẫn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  • Am hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn mình công tác.
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông;
  • Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông.

Trên đây là thông tin về lương công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ 01/7/2023. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X