hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 26/06/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

[Tổng hợp] Mức tiền thưởng của các danh hiệu thi đua từ 01/7/2024

Mức tiền thưởng của các danh hiệu thi đua từ 01/7/2024 sẽ thay đổi đáng kể khi từ thời điểm này tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

mức tiền thưởng của các danh hiệu thi đua từ 01/7/2024Mức tiền thưởng của các danh hiệu thi đua từ 01/7/2024 tăng đáng kể.

Căn cứ theo Điều 54 Nghị định 98/2023, mức tiền thưởng được tính theo hệ số căn cứ theo lương cơ sở.

Lương cơ sở năm 2024 được áp dụng như sau:

Từ 01/01/2024 – hết 30/6/2024: 1,8 triệu đồng/tháng

Từ 01/7/2024: 2,34 triệu đồng/tháng

Theo đó:

Mức tiền thưởng của các danh hiệu thi đua 2024

STT

Danh hiệu thi đua

Hệ số

Thưởng

Mức thưởng trước 01/7/2024

Mức thưởng từ 01/7/2024

Đối với cá nhân

1

"Chiến sĩ thi đua toàn quốc"

4,5

8.100.000

10,530,000

2

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh

3

5.400.000

7,020,000

3

"Chiến sĩ thi đua cơ sở"

1

1.800.000

2,340,000

4

"Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến"

0,3

540.000

702,000

Đối với tập thể

1

"Tập thể lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng"

1,5

2.700.000

3,510,000

2

"Tập thể Lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến"

0,8

1.440.000

1,872,000

3

Xã, phường, thị trấn tiêu biểu

2

3.600.000

4,680,000

4

Thôn, tổ dân phố văn hóa

1,5

2.700.000

3,510,000

5

"Cờ thi đua của Chính phủ"

12

21.600.000

28,080,000

6

Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh

8

14.400.000

18,720,000

7

Cờ thi đua của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; cờ thi đua của Đại học Quốc gia

6

10.800.000

14,040,000

Mức tiền thưởng các loại huân chương 2024

Theo quy định tại Điều 55 Nghị định 98, mức tiền thưởng đối với các loại huân chương từ 01/01/2024 như sau.

STT

Huân chương

Hệ số thưởng

Mức thưởng cá nhân trước 01/7/2024

Mức thưởng
cá nhân trước 01/7/2024

1

"Huân chương Sao vàng"

46

82.800.000

107,640,000

2

"Huân chương Hồ Chí Minh"

30,5

54.900.000

71,370,000

3

"Huân chương Độc lập" hạng nhất, "Huân chương Quân công" hạng nhất

15

27.000.000

35,100,000

4

"Huân chương Độc lập" hạng nhì, "Huân chương Quân công" hạng nhì

12,5

22.500.000

29,250,000

5

"Huân chương Độc lập" hạng ba, "Huân chương Quân công" hạng ba

10,5

18.900.000

24,570,000

6

“Huân chương Lao động” hạng Nhất, “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất”

9

16.200.000

21,060,000

7

“Huân chương Lao động” hạng Nhì, “Huân chương Chiến công” hạng Nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

7,5

13.500.000

17,550,000

8

“Huân chương Lao động” hạng Ba, “Huân chương Chiến công” hạng Ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba và “Huân chương Dũng cảm”

4,5

8.100.000  

10,530,000

Đối với tập thể: mức tiền thưởng các loại Huân chương nêu trên gấp 02 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân nêu ở trên.

Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước 2024

Căn cứ theo Điều 56 Nghị định 98, các Danh hiệu vinh dự Nhà nước có mức tiền thưởng như sau:

STT

Danh hiệu vinh dự Nhà nước
(đối với cá nhân)

Hệ số thưởng

Mức thưởng trước 01/7/2024

Mức thưởng từ 01/7/2024

1

“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

15,5

27.900.000

36.270.000

2

“Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”

15,5

27.900.000

36.270.000

3

“Nhà giáo nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân”

12,5

22.500.000

29.250.000

4

“Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú”

9

16.200.000

21.060.000

Mức tiền thưởng tập thể đối với Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

Mức tiền thưởng đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”2024

Căn cứ Điều 57 Nghị định 98/2023

STT

Giải thưởng

Hệ số thưởng

Mức thưởng
trước 01/7/2024

Mức thưởng
từ 01/7/2024

1

“Giải thưởng Hồ Chí Minh” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật

270

486.000.000

631.800.000

2

“Giải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật

170

306.000.000

397.800.000

Mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương 2024

Căn cứ: Điều 58 Nghị định 98 của Chính phủ

STT

Bằng khen, giấy khen
đối với cá nhân

Hệ số
thưởng

Mức thưởng trước 01/7/2024

Mức thưởng từ 01/7/2024

1

 “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

3,5

6.300.000

8.190.000

2

Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh

1,5

2.700.000

3,510,000

3

Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

0,8

1.440.000

1,872,000

4

Kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương

0,6

1.080.000

1.404.000

5

Bằng khen của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; Bằng khen của Đại học Quốc gia

1

1.800.000

2.340.000

6

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc và trực thuộc Bộ, ban, ngành;
Giấy khen của Chủ tịch Hội quản trị, Chủ tịch Hội thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã;
Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương;
Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

0,3

540.000

702.000

7

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

0,15

270.000

351.000

Mức tiền thưởng đối với bằng khen, giấy khen của tập thể thuộc STT (1), (2), (5), (6) gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

Mức tiền thưởng hộ gia đình bằng 1,5 lần mức tiền thưởng tương ứng với các hình thức khen thưởng tặng cho cá nhân.

Mức tiền thưởng Huy chương 2024

Bằng khen, giấy khen

Hệ số

Mức thưởng trước 01/7/2024

Mức thưởng từ 01/7/2024

 “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”;
“Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”;
“Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;
“Huy chương Hữu nghị”

1,5

2.700.000

3.510.000

Trên đây là thông tin về Mức tiền thưởng của các danh hiệu thi đua từ 01/7/2024.

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X