hieuluat
Chia sẻ email

Mới: Mức trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc từ 01/7/2023 (dự kiến)

Mức trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc từ 01/7/2023 được Bộ Nội vụ hướng dẫn tại dự thảo Thông tư về thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc.

Đối tượng được điều chỉnh trợ cấp và công thức tính

Theo Điều 1 của Dự thảo thì đối tượng áp dụng Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng, các đối tượng này còn được gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Từ ngày 01/7/2023, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định như sau:

- Tăng 12,5% mức trợ cấp hằng tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 đối với các đối tượng quy định nêu trên

- Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7 năm 2023 theo công thức tính như dưới đây:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 x 1,125

Trong đó:

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc từ 01/7/2023 Điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc từ 01/7/2023.

Mức trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc từ 01/7/2023

Theo đó khoản 2 Điều 2 Thông tư 02/2022/TT-BNV quy định mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2023 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo quy định trên như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh  mà thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

- Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.300.000 đồng/người/tháng;

- Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2022 (đã làm tròn số) đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau:

- Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.473.000 đồng/tháng;

- Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.400.000 đồng/tháng;

- Đối với các chức danh còn lại: 2.237.000 đồng/tháng.

Từ 01/7/2023 theo nội dung tại khoản 2 Điều 2 Dự thảo Thông tư thì mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định nếu thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

- Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

- Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Và mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023 (đã làm tròn số) đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau:

- Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.782.000 đồng/tháng;

- Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.700.000 đồng/tháng;

- Đối với các chức danh còn lại: 2.517.000 đồng/tháng.

HieuLuat vừa thông tin về mức trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc từ 01/7/2023, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X