hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 31/10/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mới: Thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Mục lục bài viết
 • 1. Thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế
 • 2. Phải khai báo cơ quan thuế thông tin của người bán hàng
 • 3. Doanh nghiệp được tạm nộp thuế thu nhập 04 quý không thấp hơn 80% quyết toán năm

1. Thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Cụ thể tại điểm khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP bổ sung thêm một trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế sau:

e. Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau:

 • Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.
 • Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.
 • Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.
 • Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
 • Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Nghị định 91 còn có có những quy định liên quan tháo gỡ những vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp như dưới đây:

2. Phải khai báo cơ quan thuế thông tin của người bán hàng

Đây là trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2022. Cụ thể, tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử gồm:

 • Tên người bán hàng
 • Mã số thuế hoặc số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc;
 • Doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hằng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau và bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

3. Doanh nghiệp được tạm nộp thuế thu nhập 04 quý không thấp hơn 80% quyết toán năm

nghi dinh 91/2022/nd-cp thao go vuong mac thue cho DN

Theo đó, quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về tạm nộp thuế TNDN như sau:

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trước đó, tại Nghị định 126/2020 thì tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trên đây là thông tin về Nghị định 91/2022/NĐ-CP: thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X