hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 03/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hơn 230.000 người được điều chỉnh lương hưu lên 3 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023 [Dự kiến]

Đó là thông tin mới đây từ Bộ Lao động Thương binh xã hội. Hiện Bộ này đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, đề xuất tăng mức lương hưu, trợ cấp thêm từ 12,5%.

Tăng lương hưu với người lao động từ 01/7/2023

Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 thì đối với đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo được thực hiện điều chỉnh tăng 12,5% và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Tại Dự thảo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2023. Cụ thể:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Theo đó, thực hiện điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/7/2023, gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TT; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP năm 1979…

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP năm 1975

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg năm 2008

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg năm 2010

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg năm 2011

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.

- Các đối tượng nêu trên khi nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3 triệu đồng/tháng.

Có thể thấy dự thảo Nghị định đã đề xuất bổ sung thêm đối tượng được điều chỉnh mức lương hưu là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.

Tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, nhóm đối tượng này không được điều chỉnh.

người được điều chỉnh lương hưu lên 3 triệu đồng/tháng
Nhiều đối tượng được điều chỉnh lương hưu từ 01/7/2023.

Đối tượng được điều chỉnh lương hưu lên 3 triệu đồng/tháng

Tại Dự thảo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh đối tượng những người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 01/01/1995 sau khi điều chỉnh tăng thêm 12,5% theo mức điều chỉnh chung mà có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/tháng trở xuống.

Đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/tháng được tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tương quan với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và trợ cấp tuất hằng tháng từ ngày 01/01/1995 trở đi, mức hưởng của các đối tượng này được xác định dựa trên mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng và được điều chỉnh khi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, với việc điều chỉnh nêu trên thì dự kiến có khoảng 230 nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 01/01/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh do Ngân sách nhà nước chi trả với kinh phí điều chỉnh khoảng 330 tỷ đồng.

Trên đây là thông tin về những người được điều chỉnh lương hưu lên 3 triệu đồng/tháng. nếu còn băn khoăn, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X