hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 10/06/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Từ tháng 8/2023: Tăng số lượng, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tăng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 01/8/2023 là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 33 về cán bộ, công chức cấp xã.

Tăng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tại Điều 33 của Nghị định 33 thì số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể:

Xã loại I là 14 người; Xã loại II là 12 người; Xã loại III là 10 người.

Quy định này so với hiện hành tại Điều 13 Nghị định 92/2009/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP không có sự thay đổi.

Tuy nhiên khoản 2 Điều 22 Nghị định 33 quy định UBND cấp tỉnh căn cứ số lượng đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để tính số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm như sau:

- Phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số: được tăng thêm 01 người hoạt động không chuyên trách.

Các đơn vị hành chính cấp xã còn lại cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm 01 người hoạt động không chuyên trách;

Ngoài việc tăng thêm người hoạt động không chuyên trách theo quy mô dân số thì đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên được tăng thêm 01 người hoạt động không chuyên trách.

Quy mô dân số (gồm cả dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi) và diện tích tự nhiên tính đến ngày 31/12 hàng năm để xác định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Nếu ở đơn vị hành chính cấp xã tính đến ngày 31/12 hàng năm có thay đổi về quy mô dân số, diện tích tự nhiên hoặc có thay đổi về loại đơn vị hành chính thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, điều chỉnh tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (tính cho cả đơn vị hành chính cấp tỉnh) theo đúng quy định.

hoạt động không chuyên trách xã được tăng phụ cấp, số lượngNghị định 33 quy định việc tăng số lượng, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Người hoạt động không chuyên trách xã được tăng phụ cấp

Không chỉ quy định việc tăng thêm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định 33 còn quy định việc tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên ở mỗi đơn vị hành chính.

Theo đó, Điều 34 Nghị định quy định tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại I - II - III tăng trung bình từ 1,14 lần mức lương cơ sở/01 người lên mức 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người. Cụ thể:

Đơn vị hành chính

Mức khoán quỹ phụ cấp hiện hành

(Nghị định 92/2009 của Chính phủ, sửa đổi bởi Nghị định 34/2019/NĐ-CP)

Mức khoán quỹ phụ cấp từ 01/8/2023

Nghị định 33/2023 về cán bộ, công chức cấp xã

Cấp xã loại 1

16 lần mức lương cơ sở

21 lần mức lương cơ sở

Cấp xã loại 2

13,7 lần mức lương cơ sở

18 lần mức lương cơ sở

Cấp xã loại 3

11,4 lần mức lương cơ sở

15 lần mức lương cơ sở

Ngoài mức khoán quỹ phụ cấp này, đối với những đơn vị hành chính cấp xã có dân số đông được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách thì cứ tăng 01 người hoạt động không chuyên trách so với quy định thì được tăng quỹ phụ cấp khoán 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người tăng thêm. 

Trên đây là thông tin về vấn đề tăng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 01/8/2023. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X