hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 23/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Nhiều xã, huyện trên cả nước sắp được sáp nhập [Dự kiến]

Nhiều xã huyện được sáp nhập trên cả nước là nội dung đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo đang được Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định.

Nhiều xã, huyện trên cả nước sắp được sáp nhập

Theo dự thảo, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 được quy định tại khoản 1 Điều 3 gồm:

Một là huyện, xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính được sửa đổi bởi Nghị quyết số 27/2022.

Cụ thể, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 1211/2016 như sau:

Tiêu chuẩn của huyện

Tiêu chuẩn của xã

- Quy mô dân số:

+ Huyện miền núi, vùng cao từ 80.000 người trở lên;

+ Huyện không thuộc huyện miền núi, vùng cao từ 120.000 người trở lên.

- Diện tích tự nhiên:

+  Huyện miền núi, vùng cao từ 850 km2  trở lên;

+ Huyện không thuộc huyện miền núi, vùng cao từ 450 km2 trở lên.

- Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 13 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất là 01 thị trấn.

-  Quy mô dân số:

+ Xã miền núi, vùng cao từ 5.000 người trở lên;

+ Xã không thuộc miền núi, vùng cao từ 8.000 người trở lên.

- Diện tích tự nhiên:

+ Xã miền núi, vùng cao từ 50 km2 trở lên;

+ Xã không thuộc xã miền núi, vùng cao từ 30 km2 trở lên.


Hai là đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20%; quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn.

Ba là đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20%; quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

nhiều xã huyện được sáp nhập trên cả nướcBộ Nội vụ đề xuất sáp nhập nhiều huyện, xã trên cả nước.

Khoản 2 Điều 3 Dự thảo cũng quy định các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2026-2030, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, gồm:

- Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn;

- Huyện có diện tích tự nhiên dưới 30%, quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính;

- Xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30%, quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn.

Trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Điều 4 Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất các trường hợp không bắt buộc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 gồm:

Một là huyện, xã có vị trí biệt lập với các đơn vị hành chính khác (có toàn bộ đường địa giới đơn vị hành chính đi qua núi, sông, suối, hồ, biển và khó tổ chức giao thông thuận lợi kết nối với đơn vị hành chính liền kề);

Hai là huyện, xã có đường địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định từ trước năm 1945 và đến nay chưa có sự thay đổi, điều chỉnh lần nào;

Thứ ba, đơn vị hành chính cấp xã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công nhận là xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh hoặc được Bộ trưởng Bộ Công an công nhận là xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Thứ tư, đơn vị hành chính cấp huyện có từ 50% đơn vị hành chính cấp xã trở lên được công nhận là xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh hoặc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự;

Thứ năm, đơn vị hành chính nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023-2030 (kể cả đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch nhập vào đơn vị hành chính đô thị).

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2023-2025 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp.

Và không bắt buộc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025 trong giai đoạn 2026-2030.

Trên đây là những thông tin về việc xã huyện được sáp nhập trên cả nước nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được giải đáp kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X