hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 26/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chế độ tiền lương, phụ cấp của nhân viên trường học 2023

Phụ cấp nhân viên trường học năm 2023 sẽ thế nào khi lương cơ sở tăng là điều mà nhiều người quan tâm. Cùng HieuLuat tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Mục lục bài viết
  • Quy định tiền lương, phụ cấp của nhân viên thư viện 2023
  • Tiền lương, phụ cấp của nhân viên kế toán nhà trường 2023
  • Tiền lương, phụ cấp của nhân viên y tế trường học 2023
  • Tiền lương, phụ cấp của nhân viên thiết bị, thí nghiệm cấp THCS trở lên

Quy định về nhân viên trường học thế nào?

Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về nhân viên trường học. Có thể hiểu nhân viên trường học bao gồm nhân viên văn phòng; nhân viên thư viện, nhân viên y kế, kế toán, thiết bị…

Nhân viên trường học được thực hiện chế độ làm việc theo Bộ luật Lao động 2019, đồng thời thực hiện công tác theo sự phân công của Ban Giám hiệu nhà trường.

 

quy định về phụ cấp của nhân viên trường học 2023


Quy định tiền lương, phụ cấp của nhân viên thư viện 2023

Chế độ tiền lương

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL thì chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện được áp dụng Bảng 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

Chức danh nghề nghiệp

Loại viên chức

Hệ số lương

Thư viện viên hạng I

Loại A3, nhóm 2 (A3.2)

5,75 - 7,55

Thư viện viên hạng II

Loại A2, nhóm 2 (A2.2)

4,00 - 6,38

Thư viện viên hạng III

Loại A1

2,34 - 4,98

Thư viện viên hạng IV

Loại B

1,86 - 4,06

Chế độ phụ cấp

Theo Thông tư 07/2005/TT-BNV, nhân viên thư viện được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm, cụ thể:

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung (lương cơ sở).

Mức lương cơ sở hiện áp dụng ở mức 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP). Từ 01/07/2023 là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị định 24/2023)

Như vậy, mức phụ cấp của nhân viên thư viện nhà trường 2023 được quy định như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Hệ số

Trước 01/7/2023

Từ 01/7/2023

0,1

149.000

180.000

0,2

298.000

360.000

0,3

447.000

540.000

0,4

596.000

720.000

Đối tượng áp dụng hệ số phụ cấp:

- Hệ số 0,1 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có một trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm sau:

+ Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc hoặc làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc bệnh truyền nhiễm.

+ Làm việc ở môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, quá nóng hoặc quá lạnh.

+ Làm những công việc phát sinh tiếng ồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn

+ Làm việc ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

- Hệ số 0,2 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có hai trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định như áp dụng với hệ số 0,1.

- Hệ số 0,3 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có ba trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định như áp dụng với hệ số 0,1

- Hệ số 0,4 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định như áp dụng với hệ số 0,1.

Tiền lương, phụ cấp của nhân viên kế toán nhà trường 2023

Chế độ tiền lương

Theo quy định tại Bảng 2 Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì nhân viên kế toán được áp dụng lương theo bảng 2 với hệ số lương từ 1,86 - 2,34.

Tại Điều 10, Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BNV quy định về phụ cấp của nhân viên kế toán trường học như sau:

- Kế toán trưởng

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 Thông tư 04/2018 của Bộ Nội vụ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại Khoản 6, 7 Điều 2 Thông tư 04/2018 của Bộ Nội vụ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

- Kế toán viên

Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 hoặc tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 04/2018 của Bộ Nội vụ (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2018/TT-BNV) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 2 Thông tư 04/2018/TT-BNV được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Chế độ phụ cấp

Đơn vị: đồng/tháng

 


Hệ số

Trước 01/7/2023

Từ 01/7/2023

Kế  toán trưởng

0,2

298.000

360.000

Kế toán

0,1

149.000

180.000

Tiền lương, phụ cấp của nhân viên y tế trường học 2023

Chế độ tiền lương

Công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD 2016 quy định về phụ cấp của nhân viên y tế như sau:

1. Viên chức làm công tác y tế trường học, có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ.

Chế độ phụ cấp

Khoản 6 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP có quy định về mức phụ cấp của nhân viên y tế.

Theo đó, thủ trưởng đơn vị sẽ căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định mức phụ cấp nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng với:

- Công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế

- Công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định này)

- Viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học

Phụ cấp ưu đãi theo nghề của nhân viên y tế được tính theo tỷ lệ % trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Tiền lương, phụ cấp của nhân viên thiết bị, thí nghiệm cấp THCS trở lên

Chế độ tiền lương

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT, cách xếp lương của nhân viên thiết bị, thí nghiệm như sau:

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20) được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89.

Chế độ phụ cấp

Mục II Công văn 9552/TCCB năm 2003 quy định về mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ, công viên chức việc trong phòng thí nghiệm như sau:

+ Người làm việc trong phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân, thí nghiệm hóa phóng xạ: có mức 0,3 so với mức lương cơ sở

+ Người làm việc trong phòng thí nghiệm hóa, sinh, điện cao áp, thủ kho hóa chất: Mức 0,2 so với mức lương cơ sở

Mức phụ cấp của nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

 


Hệ số

Trước 01/7/2023

Từ 01/7/2023

Nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân, thí nghiệm hóa phóng xạ

0,3

447.000

540.000

Nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm hóa, sinh, điện cao áp, thủ kho hóa chất.

0,2

298.000

360.000


HieuLuat vừa thông tin về chế độ tiền lương, phụ cấp của nhân viên trường học 2023. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X