hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 19/12/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hơn 200.000 giáo viên được điều chỉnh phụ cấp từ tháng 2/2023 (dự kiến)

Mức phụ cấp giáo viên mầm non 2023 lên đến 100% là nội dung tại Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Mức phụ cấp giáo viên mầm non 2023 theo dự kiến

Theo Luật Giáo dục 2019, Chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, giáo viên mầm non hạng III hưởng theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ công chức loại A0 có hệ số lương từ 2,10 - 4,89.

Với mức phụ cấp 35% thu nhập giáo viên mầm non thấp hơn nhiều so với giáo viên các cấp học khác có cùng thời gian công tác.

Do đó, Bộ Giáo dục đề xuất phương án quy định mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non, cụ thể:

- Nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang hưởng mức 35% và mức 50% lên mức 70%; giáo viên mầm non đang công tác vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức 100%.

Với mức đề xuất này, sẽ có khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh.

Theo đó, tại tại mục 2 Chương IV Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đã đề xuất mức phụ cấp như sau:

Mức phụ cấp

Đối tượng áp dụng

Mức phụ cấp 25%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

 

Mức phụ cấp 30%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường cao đẳng quy định tại mục 2.1); các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Mức phụ cấp 35%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên tại:

- Các xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Các khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian hưởng 03 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Mức phụ cấp 40%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Mức phụ cấp 45%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

 

Mức phụ cấp 50%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường tiểu học ở các xã khu vực I, khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Mức 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường tiểu học khu vực còn lại.

 

Mức phụ cấp 70%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

 

Mức phụ cấp 100%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Dự thảo tờ trình Nghị định cũng đề xuất cách tính phụ cấp như sau:

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương cơ sở X [hệ số lương theo hạng, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] X tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét, thông qua là tháng 02/2023.

phụ cấp giáo viên mầm non 2023 và quy định trả phụ cấp

Điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp nhà giáo

Điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp nhà giáo được quy định tại mục 1 chương IV cụ thể như sau:

- Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP…

Không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo đối với:

+ Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm.

+ Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Các đối tượng không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

- Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương (theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP)

- Đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

- Nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Bị đình chỉ giảng dạy.

đối tượng áp dụng phụ cấp nhà giáo

Đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp là các nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, gồm:

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

- Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Không áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi ở Nghị định này đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan cơ yếu.


Trên đây là thông tin về phụ cấp giáo viên mầm non 2023. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X