hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 30/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Từ 1/7/2023: Phụ cấp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được cải thiện đáng kể

Bên cạnh được tăng phụ cấp theo lương cơ sở từ 01/7/2023, thu nhập của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có thể còn được cải thiện thêm theo đề xuất tại Dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã mới đây của Bộ Nội vụ.

Phụ cấp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tăng theo mức khoán

Theo khoản 2 Điều 34 Dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3,0 - 5,0 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại thôn, tổ dân phố hiện nay lên mức 4,5 - 6,0 lần mức lương cơ sở.

Trong đó, tăng mức khoán từ 5,0 lên 6,0 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với thôn, tổ dân phố theo quy định hiện hành, bao gồm:

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;

- Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã biên giới, hải đảo.

Tăng mức khoán đối với các thôn, tổ dân phố còn lại từ 3,0 lên 4,5 lần mức lương cơ sở và bổ sung đối với tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên cho phù hợp với thực tiễn, tương quan với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên.

Như vậy, nếu như Dự thảo Nghị định này được thông qua thì mức khoán đối với quỹ phụ cấp của trưởng thôn, tổ dân phố được tăng lên so với hiện hành từ 1 – 1,5 lần. Theo đó, thu nhập của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cũng sẽ được cải thiện.

phụ cấp trưởng thôn tăng từ 1/7/2023Phụ cấp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tăng tăng kể từ 1/7/2023.

Phụ cấp trưởng thôn tăng từ 1/7/2023 theo lương cơ sở

Tại Thông tư 13/2019/TT-BNV, cụ thể tại Điều 13 quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng.

Đối với các thôn sau đây được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở:

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;

- Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo.

Và nếu như phương án tại dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã được chốt thì quỹ phụ cấp nêu trên sẽ bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.

Lương cơ sở từ 01/7/2023 sẽ áp dụng ở mức 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Từ 01/01/2023 – 30/6/2023 vẫn sẽ áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Mức khoán phụ cấp cùng với lương cơ sở tăng ảnh hưởng đến lương của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố như thế nào? Có thể tham khảo bảng dưới đây.

Đơn vị: đồng/tháng

Đối tượng

Hệ số
trước 01/7/2023

Mức phụ cấp trước 01/7/2023

Hệ số
từ 01/7/2023

Mức phụ cấp sau 01/7/2023

Trưởng các thôn thuộc 01 trong 03 trường hợp:

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên

- Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

-Thôn thuộc xã biên giới/hải đảo.

5,0

7,450,000

6,0

9,000,000

Trưởng các thôn còn lại và tổ trưởng dân phố

3,0

4,470,000

4,5

8,100,000

Có thể thấy, phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ được cải thiện đáng kể bởi theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Dự thảo thì chỉ có không quá 03 chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng. Cụ thể:

6. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng.

Tuy nhiên, thực tế mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được UBND cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định căn cứ vào quỹ phụ cấp và đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương.

Do đó, có thể thấy mức phụ cấp nêu trên đối với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn không phải là giống nhau giữa các tỉnh, thành.

Trên đây là thông tin về vấn đề Phụ cấp trưởng thôn tăng từ 1/7/2023.  Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X