hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 21/02/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Ai đang có đất nông nghiệp cần biết quy định mới này theo Luật Đất đai 2024

Quy định mới về đất nông nghiệp tại Luật Đất đai sửa đổi mà người sở hữu loại đất này cần nắm đó là gì? HieuLuat xin điểm qua một số quy định mới nổi bật liên quan đến đất nông nghiệp theo Luật mới.

Mục lục bài viết
  • Đất nông nghiệp dễ dàng chuyển lên đất thổ cư hơn
  • Quy định mới về bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp
  • Tổ chức, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

Đất nông nghiệp dễ dàng chuyển lên đất thổ cư hơn

Theo khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai 2024 thì hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong cùng thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt.

Căn cứ chuyển mục đích sử dụng gồm:

Một là dựa trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt;

Hai là dựa trên nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Có thể thấy, từ năm 2025, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất ruộng) lên đất ở là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thay vì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hằng năm như quy định hiện hành tại Điều 52 Luật Đất đai 2013.

Luật Đất đai 2024 cũng quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc trong cùng thửa đất cũng chỉ cần phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt thay vì phải ở trong cùng một thửa đất đã có nhà ở và đáp ứng thêm điều kiện về thời điểm sử dụng đất như quy định tại Điều 103 Luật Đất đai 2013.

Tuy nhiên theo khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai sửa đổi thì chỉ được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng thời, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất phải tuân theo tiêu chí, điều kiện do Chính phủ quy định.

quy định mới về đất nông nghiệp tại Luật Đất đai sửa đổi Từ năm 2025, chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở sẽ dễ dàng hơn.

Quy định mới về bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Điều 96 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.

Như vậy, theo Luật Đất đai sửa đổi người dân có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi có thể được bồi thường bằng nhà ở.

Theo quy định hiện nay tại Luật Đất đai 2013 quy định, đất được dùng để bồi thường là đất có cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi.

Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Cũng theo Luật Đất đai sửa đổi, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì hạn mức bồi thường về đất nông nghiệp được quy định như sau:

Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức (quy định tại Điều 176 và Điều 177 của Luật Đất đai) và diện tích đất do được nhận thừa kế.

Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày 1/7/2014 thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

Theo quy định tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì:

“3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Thế nhưng, quy định mới tại Luật Đất đai sửa đổi, cụ thể tại khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai 2024 không còn quy định trường hợp này. Cụ thể:

“8. Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất quy định như sau:

a) Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó;

c) Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

Theo đó, tổ chức kinh tế, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa từ thời điểm 01/01/2025, khi Luật Đất đai sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành.

Trên đây là thông tin về quy định mới về đất nông nghiệp tại Luật Đất đai sửa đổiNếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X