hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 15/11/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mới: Từ 16/12/2023 sẽ chia vùng để tính định mức giáo viên

Sẽ chia vùng để tính định mức giáo viên từ 16/12/2023 là quy định mới tại Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT mới đây của Bộ giáo dục Đào tạo

Sẽ chia vùng để tính định mức giáo viên từ 16/12/2023

Theo khoản 1 Điều 3, quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên như sau:

Vùng

Tiêu chí

Vùng 1

Các xã khu vực II, khu vực III theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ;

Vùng 2

Các xã khu vực I (trừ các phường, thị trấn) theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Vùng 3

Các phường, thị trấn thuộc khu vực I theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các xã, phường, thị trấn còn lại.

Khoản 2 Điều luật này quy định số lượng học sinh/lớp theo vùng để làm căn cứ giao hoặc phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Vùng

Số lượng học sinh ở cấp tiểu học

Số lượng học sinh ở cấp THCS, THPT

Vùng 1

Bình quân 25 học sinh/lớp

Bình quân 35 học sinh/lớp

Vùng 2

Bình quân 30 học sinh/lớp

Bình quân 40 học sinh/lớp

Vùng 3

Bình quân 35 học sinh/lớp

Bình quân 45 học sinh/lớp

Đối với số lượng học sinh/lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung học phổ thông chuyên thì thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động.

Việc xác định số lượng học sinh/lớp không xác định theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh mà được tính cụ thể theo từng cơ sở giáo dục.

Theo đó, căn cứ quy định chia vùng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định các đơn vị cấp xã theo từng vùng làm căn cứ để tính định mức giáo viên cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với những trường hợp đặc biệt mà phải bố trí số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức số lượng học sinh/lớp phù hợp với thực tế.

sẽ chia vùng để tính định mức giáo viên từ 16/12/2023Sắp tới, sẽ chia vùng để tính định mức giáo viên.

Theo quy định hiện hành, áp dụng đến ngày 16/12/2023 thì cách tính số lượng người làm việc trong các trường tiểu học, THCS, THPT được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư 16/2017 của Bộ giáo dục Đào tạo. Số lượng giáo viên không được định mức theo vùng mà khác nhau ở từng cấp học, số buổi học của học sinh…

Ví dụ như đối với cấp tiểu học hiện nay:

- Nếu trường tổ chức dạy học 1 buổi trong ngày thì được bố trí tối đa 1,20 giáo viên trên một lớp;

- Nếu dạy học 2 buổi trong ngày hay trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học thì được bố trí tối đa 1,50 giáo viên trên một lớp;...

Cách xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Việc xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục vẫn được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Theo đó, phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp gồm:

- Danh mục vị trí việc làm;

- Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm;

- Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Thông tư 20 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2023 và thay thế cho Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT từ thời điểm có hiệu lực (trừ các quy định về giảm định mức tiết dạy tại Điều 9 Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT tiếp tục được thực hiện cho đến khi Bộ GDĐT có hướng dẫn mới).

Trên đây là thông tin về việc ​sẽ chia vùng để tính định mức giáo viên từ 16/12/2023nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X