hieuluat
Chia sẻ email

Theo Luật Đất đai mới, Sổ đỏ đã cấp bị thu hồi trong trường hợp nào?

Luật Đất đai mới đã được thông qua, vậy theo Luật Đất đai mới Sổ đỏ đã cấp bị thu hồi trong trường hợp nào là điều được nhiều người quan tâm.

Luật Đất đai sửa đổi đã được thông qua, chính thức có hiệu lực từ 01/01/2025 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung so với Luật Đất đai 2013. Trong đó, bao gồm các trường hợp thu hồi Sổ đỏ đã cấp.

Căn cứ theo quy định tại Điều 152 Luật Đất đai sửa đổi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (còn gọi là Sổ đỏ) có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp:

- Có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính;

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Sổ đỏ đã cấp bị thu hồi trong trường hợp nào theo Luật Đất đai mớiNhiều người quan tâm Sổ đỏ đã cấp bị thu hồi trong trường hợp nào theo Luật Đất đai mới?

Các trường hợp chứng nhận đã cấp (Sổ đỏ đã cấp) sẽ bị thu hồi bao gồm:

Thứ nhất khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp.

Thứ hai, khi cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp;

Thứ ba, khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Thứ tư là khi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;

Thứ năm là khi Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy;

thứ sáu, trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

Khoản 5 Điều 152 Luật Đất đai mới quy định rõ:

Việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở… đã cấp không thuộc các trường hợp nêu trên chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Quy định tại Luật Đất đai 2013 đang áp dụng hiện hành, cụ thể tại khoản 2 Điều 106 Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (còn gọi là Sổ đỏ) đã cấp trong 04 trường hợp sau:

(1) - Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Sổ đỏ đã cấp

(2) - Cấp đổi Sổ đỏ đã cấp

(3) - Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Sổ đỏ

(4) - Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai như: Cấp không đúng thẩm quyền; Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất; cấp không đúng diện tích đất; cấp không đủ điều kiện được cấp; Cấp không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất…

Trên đây là thông tin về vấn đề Sổ đỏ đã cấp bị thu hồi trong trường hợp nào theo Luật Đất đai mớiNếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X