hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 14/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sửa đổi điều kiện để hưởng chế độ ốm đau [Dự kiến]

Sẽ thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau, sửa đổi điều kiện hưởng chế độ ốm đau là hai trong số nhiều nội dung được đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Về sửa đổi điều kiện để hưởng chế độ ốm đau Điều 46 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định như sau:

Thứ nhất, người lao động phải nghỉ việc do mắc bệnh hoặc tai nạn rủi ro và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Thứ hai, người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Các trường hợp người lao động không được giải quyết chế độ ốm đau:

+ Do tự hủy hoại sức khỏe, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định;

+ Nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo quy định hiện hành tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 điều kiện hưởng chế độ ốm đau thuộc một trong các trường hợp:

- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Không được hưởng chế độ nếu ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do:

+ Tự hủy hoại sức khỏe

+ Say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, tại Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đã đưa các trường hợp không giải quyết chế độ ốm đau theo quy định tại Thông tư 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh xã hội vào nội dung. Tuy nhiên điều kiện để hưởng chế độ ốm đau theo Dự thảo có bao gồm cả trường hợp tai nạn rủi ro.

dự thảo luật bhxh sửa đổi điều kiện hưởng chế độ ốm đauDự thảo Luật BHXH sửa đổi điều kiện hưởng chế độ ốm đau.

Mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau được đề xuất thay đổi

Điều 50 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đã sửa đổi quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau.

Theo đó, người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm. Nếu trong thời gian 30 ngày đầu kể từ này kết thúc hưởng chế độ ốm đau sức khỏe của người lao động chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày trong một năm.

Quy định hiện hành tại Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thời gian được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Nếu người lao động có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

- Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, hoặc do người sử dụng lao động quyết định nếu chưa có công đoàn cơ sở.

Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe như sau:

+ Tối đa 10 ngày đối: Nếu sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

+ Tối đa 07 ngày: Nếu sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

+ Tối đa 05 ngày với các trường hợp khác. (Tại điểm c khoản 2 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định là 05 ngày)

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 540.000 đồng.

Theo quy định hiện nay tại khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày là 30% mức lương cơ sở.

Mức hưởng này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng theo quy định của Chính phủ.

Một điểm mới tại Dự thảo Luật BHXH là đề xuất ốm đau nửa ngày cũng được hưởng chế độ BHXH nếu như có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Cụ thể khoản 5 Điều 49 của Dự thảo quy định mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng ½ mức trợ cấp một ngày. Nội dung này hiện hành chưa được quy định.

HieuLuat vừa thông tin về việc sửa đổi điều kiện hưởng chế độ ốm đau​. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X