hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 03/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Sắp sửa đổi tiêu chuẩn với công chức cấp xã [Dự kiến]

Sửa đổi tiêu chuẩn của công chức cấp xã là một trong những đề xuất nổi bật tại Dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã mới đây của Bộ Nội vụ.

Đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn của công chức cấp xã

Theo đó, tại dự thảo Nghị định đã sửa đổi một số tiêu chuẩn của công chức cấp xã so với quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BNV, được sửa đổi bởi Thông tư 04/2022/TT-BNV.

Cụ thể, về tiêu chuẩn cụ thể của công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về Quân sự (nội dung này tại Thông tư 13/2029 chưa quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo còn bỏ tiêu chuẩn về trình độ tin học đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Quy định cũ tại điểm d khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV trình độ tin học là một trong những tiêu chuẩn của công chức cấp xã. Cụ thể:

d) Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Nội dung dự thảo chỉ yêu cầu công chức cấp xã tốt nghiệp đại học trở lên còn ngành đào tạo thì sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh.

sắp sửa đổi tiêu chuẩn với công chức cấp xãSắp sửa đổi tiêu chuẩn với công chức cấp xã?

Khoản 3, Điều 10 của Dự thảo cũng bổ sung quy định UBND cấp tỉnh có quyền quyết định bao gồm:

Thứ nhất là tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Thứ hai là ngành đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã;

thứ ba là việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với từng chức danh công chức cấp xã về quản lý nhà nước, lý luận chính trị; ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số (địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ), thực hiện các chế độ chính sách và tinh giản biên chế.

Sửa đổi cách xếp lương với cán bộ, công chức cấp xã

Hiện nay, theo quy định tại Điều 10 Thông tư 13/2019/TT-BNV phân chia cụ thể cách xếp lương theo từng trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ như sau:

- Tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1)

- Tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0)

- Tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B)

Còn theo đề xuất tại khoản 1 Điều 16 của Dự thảo thì cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo (quy định tại bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP)

Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành nếu thay đổi trình độ đào tạo trong thời gian công tác, nếu tự túc đi học, đến 25/12/2019 thì việc xếp lương cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ, công chức chưa được cấp bằng thì được xếp lương theo trình độ mới từ ngày cấp bằng.

- Đối với cán bộ, công chức đã được cấp bằng thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới từ ngày 25/12/2019.

Còn theo dự thảo thì trong thời gian công tác có thay đổi trình độ đào tạo phù hợp chức vụ, chức danh thì cán bộ, công chức được xếp lương theo trình độ đào tạo mới từ ngày được cấp bằng.

Dự thảo cũng đã thống nhất áp dụng các quy định về tuyển dụng công chức tại Nghị định 138/2020 cho công chức cấp xã về căn cứ tuyển dụng, diều kiện đăng ký, hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển; đối tượng được tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển…

Trên đây HieuLuat đã thông tin về vấn đề sửa đổi tiêu chuẩn với công chức cấp xãnếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X